Geen producten gevonden...
PowerPoint

CURSUSBOEK POWERPOINT 2007


Cursusboek PowerPoint 2007 bestellen? Dit PowerPoint 2007 cursusboek heeft pagina’s vol met informatie en oefeningen. Leer o.a. diavoorstelling, animaties, thema's en PowerPoint als functie. Vandaag besteld, morgen in huis.

€44,95 excl. btw
€34,95 excl. btw
€47,65 incl. btw
€37,05 incl. btw
Merk: PowerPoint
Artikelnummer: 13023
Beschikbaarheid: Op voorraad

Dit praktische cursusboek PowerPoint 2007 vertelt tot in de details over alle verschillende functies van Microsoft PowerPoint 2007. Het cursusboek PowerPoint 2007 is voor iedereen bedoeld die sneller en efficiënter wilt gaan werken en zo het optimale uit PowerPoint 2007 haalt.

Het Cursusboek PowerPoint 2007 bevat 320 pagina’s, hierin worden praktijkopdrachten en alle onderwerpen behandeld. Hieronder vind u een overzic ht van alle onderwerpen die in het cursusboek PowerPoint 2007 behandeld worden.

Inhoud:


Algemeen 3
PowerPoint 2007 starten
PowerPoint 2007 sluiten
Het werkscherm van PowerPoint 2007 4
Werken met het lint 6
De werkbalk Snelle toegang verplaatsen 7
Weergeven/verbergen van knoppen op de werkbalk Snelle toegang 7
Het ongedaan maken van de laatste handelingen 8
Eerder ongedaan gemaakte handelingen weer herstellen 8
De laatste handeling herhalen 9

Weergave 10
Weergeven of verbergen van scherminfo 11
De Statusbalk aan persoonlijke voorkeuren aanpassen 12
De weergavestand wijzigen 12
Weergave van de liniaal/rasterlijnen 16
In-/uitzoomen 16
Een presentatie in grijswaarde of in kleur weergeven 17
Vensterweergave afstellen 18

Maken 20
Een standaardpresentatie maken 21
Een presentatie maken volgens een sjabloon/een thema 21
Een fotoalbum ontwerpen 25
Een presentatie maken op basis van een bestaande presentatie 28
Een presentatie maken op basis van een Overzichtsdocunnent 28

Beheren 30
Een presentatie openen 31
Het openen van een onlangs gebruikte presentatie 32
Een presentatie sluiten 33
Een presentatie opslaan 34
Niet-opgeslagen presentaties openen 35
Automatisch opgeslagen versies gebruiken 36
Werken met 2010-presentaties in voorgaande PowerPointversies 37
Werken met presentaties in aan Office PowerPoint 2007-2010 voorafgaande bestandsindelingen 38
OpenOffice Impress presentaties in PowerPoint 2010 gebruiken 39
Een presentatie in PDF of XPS-indeling opslaan 40
Een presentatie opslaan als nnodelsjabloon 42
Een presentatie opslaan als overzicht 43
Een presentatie beveiligen met behulp van wachtwoorden 43
De eigenschappen van een presentatie weergeven/wijzigen 44

Een presentatie per e-mail verzenden 45
Een presentatie op SkyDrive opslaan 46
Een presentatie op SkyDrive openen 48
Een koppeling naar een presentatie op SkyDrive verzenden 50

Afdrukken 52
Voetteksten maken (het afdrukken in de Diaweergave) 53
Kop en voetteksten (Afdrukken van hand-outs, notities of het overzicht) 53
Het wijzigen van de stand van de pagina's voor het afdrukken 54
Een presentatie snel afdrukken 55
Een presentatie afdrukken 55

Dia's 58
Introductie 59
De van dia's wijzigen 59
De afmetingen van de dia wijzigen 59
Door de dia bladeren 59
Dia's selecteren 60
Dia's nummeren 60
Tijdelijke aanduidingen in de dia beheren 61
Dia's ontwerpen 61
De dia-indeling wijzigen 62
Dia's verwijderen 63
Dia's kopieren/verplaatsen 63
Dia's dupliceren 64
Dia's uit een andere presentatie invoegen 64
Dia's uit een Overzichtbestand invoegen 66
Secties gebruiken 66

Modelweergave 70
Modelweergaven gebruiken 71
Diamodelweergave gebruiken 71
Tijdelijke aanduidingen bewerken in de diannodelweergave 75
Het hand-outmodel wijzigen 76
Notitiemodel wijzigen 78

Thema's 81
Een thema toepassen 82
Het standaard thema bepalen 83
De kleuren van een thema aan persoonlijke voorkeuren aanpassen 83
De themalettertypen bewerken 85
De effecten op een thema aan persoonlijke voorkeuren aanpassen 86
Een thema opslaan 86

Achtergrond 88
Een achtergrond toepassen 89
De achtergrondafbeeldingen verbergen 89
De achtergrond aan persoonlijke voorkeuren aanpassen 90

Tekst invoeren 96
Titel/subtitel/een tekst zonder opsommingstekens invoeren 97
Een tekst met opsommingstekens invoeren 97
Bijschriften in een notitiepagina invoeren 99
Automatische aanpassing van tekst 100
Zich binnen een tijdelijke aanduiding voor tekst verplaatsen 101
Tekens selecteren 101
Een tekst wijzigen 102
Speciale tekens invoegen 102
Werken in het deelvenster Overzicht 103

Tekst verbeteren 105
Een verkeerd gespeld woord corrigeren 106
De spelling van een presentatie controleren 106
Een tekst controleren die in een andere taal is ingevoerd 108
Een of meerdere woorden vertalen 108
Het synoniem van een woord zoeken 110
Tekst zoeken 111
Tekst zoeken en vervangen 112

Tekenopmaak 113
Het hoofdlettergebruik wijzigen 114
Het lettertype/de tekengrootte wijzigen 114
Een lettertype van tekens vervangen 115
De tekenopmaak wijzigen 116
Tekstkleur wijzigen 117
De tekstopmaak wijzigen met behulp van de miniwerkbalk 117
De tekenafstand wijzigen 118
Een WordArt-stijl op de tekens toepassen 118
De tekenopvulling wijzigen 119
Tekstkader wijzigen 120
Een speciaal effect op de tekens toepassen 121
Tekstopmaak kopieren 122
Alle tekenopmaak ongedaan maken 123

Alinea-opmaak 124
De opsommingstekens voor alinea's beheren 125
Alinea's nummeren 126
De regelafstand binnen de alinea's wijzigen 127
Afstand tussen alinea 's wijzigen 127
De horizontale uitlijning van de alinea 's wijzigen 128
De inspringingen wijzigen 128
Tabstops instellen 129

Tekstindeling 130
De verticale uitlijning wijzigen 131
De tekstrichting wijzigen 131
Een tekst in kolommen presenteren 132

Auto Vormen 133
Een kant-en-klare vorm tekenen 134
Een curve of een vrije vorm tekenen 135
Een krabbel tekenen 136
Een vorm opnieuw tekenen 136
Een vorm door een andere vervangen 136
De punten van een vrije vorm wijzigen 136
Een actieknop toevoegen 137

Tekst-objecten 139
Een tekstvak tekenen 140
Een WordArt-object invoegen 140
Opmaak van een tekstvak wijzigen 141

Tabellen 144
Een tabel invoegen 145
Een tabel tekenen 145
In een tabel selecteren 146
Lijnen/kolommen toevoegen/wissen 147
Cellen samenvoegen 147
Cellen splitsen 148
De afmeting van een tabel bepalen 148
De kolombreedte/rijhoogte wijzigen 148
De uitlijning van de cellen wijzigen 149
De tekstrichting in de cellen wijzigen 149
De tabelstijl wijzigen 150
De opties voor een snelle tabelstijI wijzigen 151
De opvulling van de cellen wijzigen 151
Een achtergrond op een tabel toepassen 152
Randen op de cellen toepassen 153
Een opmaakeffect op de cellen toepassen 153
Tabellen verwijderen 153

Afbeeldingen 155
Een Afbeelding invoegen 156
Een illustratie uit de Mediagalerie invoegen 156
Schermafbeelding invoegen 159
Afbeeldingsrand wijzigen 159
Een snelle stijI op een afbeelding toepassen 160
Afbeeldingeffecten toepassen 160
Artistieke effecten op afbeeldingen toepassen 161
Afbeeldingvorm wijzigen 162
Afbeelding aan de vorm aanpassen of opvullen 163
Afbeeldingranden verzachten 164
Een afbeeldingkleur doorzichtig maken 165
Het contrast, de helderheid en de scherpte van een afbeelding bepalen 165
De kleuren van een afbeelding wijzigen 166
Kleurverzadiging en kleurtoon wijzigen 167
Een afbeelding bijsnijden 168
Contour en restruimte verwijderen 171
De beginwaarden van een afbeelding herstellen 173
Afbeeldingen comprimeren 173
Compressie van afbeeldingen uitschakelen 173
Afbeeldingresolutie bepalen 174
Objecten naar afbeelding converteren 174
Dia's naar afbeelding converteren 175

Media 178
Videobestand invoegen 179
Een video uit de mediagalerie invoegen 179
Een video vanaf Internet insluiten 180
Een video afspelen 181
Afmetingen van het video-object wijzigen 181
Videorand wijzigen 181
Videoshape wijzigen 182
Videokader bijsnijden 183
Een stijl op een video toepassen 184
Speciale effecten voor video's 184
Kleuren van video's bewerken 185
Helderheid en contrast van een video aanpassen 186
Afbeelding voor video wijzigen 186
De eigenschappen voor afspelen van een filmobject wijzigen 187
Een geluid uit een bestand invoegen 187
Een geluid uit de mediagalerie invoegen 187
Een geluid opnemen 188
De eigenschappen voor afspelen van een Audio-object wijzigen 188
Besturingselementen voor audio en video weergeven/verbergen 189
Knippen in een audio of video-fragment 189
Bladwijzers toevoegen/verwijderen 190
Audio- en Video-fragmenten comprimeren 191

Smart Art-objecten 193
Een diagram invoegen 194
Opsommingstekens in een vorm bewerken 195
Vormen in een diagram bewerken 196
Het opmaakprofiel van een diagram wijzigen 197
Tekst of afbeelding naar diagram converteren 198

Grafieken 200
Een grafiek invoegen 201
Gegevens in een grafiek wijzigen 202
De gegevens van een grafiek omdraaien 205
De elementen van een grafiek selecteren 205
Het grafiek/reekstype wijzigen 206
Een kant-en-klare indeling op een grafiek toepassen 206
Grafiekelementen weergeven/verbergen 207
Een afbeelding/automatische vorm of tekstvak in een grafiek invoegen 208
De inhoud van een bewerkbaar tekstvak wijzigen 208
De horizontale assen wijzigen 208
De waarde-as wijzigen 209
De gegevenslabels wijzigen 210
Stijlen op grafieken toepassen 211
De tekstrichting in een grafiekelement wijzigen 211
Het formaat van de numerieke waarden van een graflek wijzigen 212
De overlapping/interval van de staven van een histogram wijzigen 213
Een sectoriele grafiek wijzigen 214
De punten verbinden van een Curvegrafiek 215

Objecten beheren 216
Introductie 217
Objecten selecteren 217
Het deelvenster Selectie en zichtbaarheid gebruiken 218
Objecten wissen 221
Objecten verplaatsen 221
Objecten kopieren 222
Objecten dupliceren 222
Formaat van een object wijzigen 223
Object nauwkeurig plaatsen 224
Objecten op het raster plaatsen 225
Werken met hulplijnen 225
Objecten uitlijnen 226
Objecten verdelen 227
Een vorm of een afbeelding draaien 227
Rangorde voor overlappen wijzigen 229
Objecten groeperen/uit elkaar halen 229
Een aan het object gekoppelde actie instellen 230

Objecten opmaken 231
Introductie 232
Een snelle stijl op een object toepassen 232
De opvulling wijzigen 232
De omtrek van een object wijzigen 233
Een opmaakeffect op de objecten toepassen 234
Een schaduweffect toepassen of aanpassen 235
Een lichteffect toepassen of aanpassen 236
Een 3D-effect aanpassen 237
De pijlstijl wijzigen 239
De opmaak van een object wijzigen 240

Animaties 241
Introductie 242
Animatie-effecten toepassen 242
Effectopties kiezen 245
Een aangepast animatiepad maken 249
Meer animatie-effecten toevoegen 250
Animatie-effecten vervangen 251
Een voorbeeld van de animaties weergeven 251
Het Deelvenster Animatie weergeven 251
Een animatie-effect selecteren 252
Een animatie-effect verwijderen 253
De volgorde van de animatie-effecten wijzigen 253
Een animatie-effect activeren 253
Een tijdsinstelling voor een animatie-effect bepalen 255
Een animatie-effect herhalen 255
Een geluid aan een animatie-effect koppelen 256
Een object verbergen of zijn kleur wijzigen na afloop van de animatie 257
De animatie van teksten aanpassen 257
Een animatie- effect op een object audio of video aanpassen 258
Animatie-effecten van het ene naar het andere object kopieren 259

Diavoorstelling 261
Diavoorstelling instellen 261
Een diavoorstelling starten 262
De leesweergave gebruiken 263
De dia's/animaties handmatig laten verschijnen 263
Dia 's in een diavoorstelling verbergen 265
Een diascherm wit- of zwart maken in een voorstelling 265
De aanwijzer tijdens de diavoorstelling verbergen/weergeven 266
De aanwijzer in laserpointer veranderen 266
Handgeschreven aantekeningen in de diavoorstelling maken 267
Gesproken tekst, tijdsinstellingen en laserpointer opnemen 269
De tijdsinstellingen van de diavoorstelling bepalen 270
Een overgangseffect op een dia toepassen 272
Een geluid aan een dia-overgang koppelen 272
Aangepaste diavoorstellingen maken en projecteren 273
Kennismaking met de weergave voor Presentator 275
Diavoorstelling opslaan 275
Voorstelling als video opslaan 276
Diavoorstellingen uitzenden 278

Hyperlink 282
Een hyperlink maken 283
Een hyperlink activeren 286
Een hyperlink wijzigen/verwijderen 286

Interface van PowerPoint aanpassen 288
Werkbalk Snelle toegang aanpassen 289
Het lint aanpassen 290
Het lint en de werkbalk Snelle toegang importeren/exporteren 294
Standaardinstellingen voor het Lint en de werkbalk snelle toegang herstellen 295

Groepswerk 297
Opmerkingen bewerken 298
Een presentatie als definitief markeren 299
Presentaties vergelijken 301
Wijzigingen accepteren of negeren 303

Andere toepassingen 304
Gegevens uit Microsoft Word of Excel kopieren 305
Een object uit een andere toepassing invoegen 306
Een object naar Microsoft Word exporteren 307
De PowerPoint Viewer gebruiken 308

Toetsenbord sneltoetsen 312
Toetsenbord sneltoetsen 313

Goed gebruik van een computerpresentatie 317
Computerpresentaties 318
Deze dingen moet u weten 318
Maak optimaal gebruik van uw vaardigheden 319
Hoe maakt u tijdwinst 320
Milieuvriendelijke oplossingen 320

Geen reviews gevonden...

Gerelateerde producten

Loading...
PowerPoint Cursus PowerPoint 2007 Expert Online

Cursus PowerPoint 2007 Expert Online

€65,00 Excl. btw.
€78,65 Incl. btw.
PowerPoint Cursus PowerPoint 2007 Gevorderd Online

Cursus PowerPoint 2007 Gevorderd Online

€70,00 Excl. btw.
€84,70 Incl. btw.
PowerPoint Cursus PowerPoint 2007 Basis Online

Cursus PowerPoint 2007 Basis Online

€65,00 Excl. btw.
€78,65 Incl. btw.
PowerPoint Cursus PowerPoint 2007 Gevorderd en Expert Online

Cursus PowerPoint 2007 Gevorderd en Expert Online

€70,00 Excl. btw.
€84,70 Incl. btw.
PowerPoint Cursus PowerPoint 2007 Basis en Gevorderd Online

Cursus PowerPoint 2007 Basis en Gevorderd Online

€70,00 Excl. btw.
€84,70 Incl. btw.
Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »