Microsoft Azure  AZ-300 AZ-301 Azure Solutions Architect Expert OEM Certkit
AZ-300 AZ-301 Azure Solutions Architect Expert OEM Certkit
€578,00
Microsoft Azure

AZ-300 AZ-301 Azure Solutions Architect Expert OEM Certkit

EUR 578,00 Excl. btw

AZ-300 AZ-301 Azure Solutions Architect ✓Gecertificeerde docenten Quizzen ✓Online mentor ✓MeasureUp testexamen✓Live Labs ✓Tips & trucs ✓Certificaat

  • E-learning Training
Op voorraad
Bestel voor 16:00 uur en start vandaag.
  • Voor 23:00:00 uur besteld, morgen in huis
  • 2 jaar garantie op je product
  • Gratis binnen 30 dagen te retourneren
  • 100 dagen bedenktijd
  • Meer informatie? Neem contact op over dit product
Productomschrijving

Azure Solutions Architect Expert AZ-300 AZ-301 E-learning

Bestel de Azure Solutions Architect Expert AZ-300 AZ-301 OEM CertKit. Een dynamisch, uniek certificeringsvoorbereidingsproduct met 1 klik. OEM CertKit biedt de student leer- en certificeringsvoorbereidingstools die volledig zijn geïntegreerd in een op maat gemaakt leerbeheersysteem (LMS).
Met OEM CertKit heeft de gebruiker toegang tot alle volgende producten vanuit één LMS. Volledig geïntegreerde producten omvatten: E-Learning (365 dagen), Examensimulatie, Online mentor
Examenquizzen, Tips, trucs en links en Virtuele LAB´s(indien beschikbaar(meerpijs))

Cursusinhoud

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Managing Azure
Course: 41 Minutes

Course Overview
Azure Management Tools
Azure Portal
Azure Cloud Shell
Azure PowerShell
Azure CLI
Azure Storage Explorer
ARM Templates
Azure Migration
On-Premises SQL Database Migration Assessments
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Architecting Azure Storage
Course: 1 Hour

Course Overview
Azure Storage Solutions
Create a Storage Account via Azure Portal
Create a Storage Account via Storage Explorer
Create a Storage Account via PowerShell
Create a Storage Account via the Azure CLI
Blob Uploads via Azure Portal
Blob Downloads via PowerShell
Blob Uploads via the Azure CLI
Storage Account Access Keys
Shared Access Signatures
Customer-managed Encryption Keys
Switch Replication Strategy via Azure Portal
Switch Replication Strategy via PowerShell
Switch Replication Strategy via the Azure CLI
Storage Account Network Access
Storage Account Lifecycle Management
Content Delivery Networks
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Architect Azure Networking
Course: 54 Minutes

Course Overview
Azure Networking
Virtual Network Creation Using the Portal
Subnet Creating Using the Portal
Virtual Network Creation using PowerShell
Subnet Creation Using PowerShell
Virtual Network Creation Using the Azure CLI
Subnet Creation Using the Azure CLI
Public IP Addresses
VNet Firewalls
Azure VNet Routing
Custom VNet DNS Servers
VNet Peering
VM Virtual Network Interfaces
Network Security Groups
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Virtual Machines
Course: 58 Minutes

Course Overview
Azure Virtual Machine Overview
Windows VM Deployment Using the Portal
Windows VM Deployment Using PowerShell
Windows VM Deployment Using the Azure CLI
Linux VM Deployment Using the Portal
Linux VM Deployment Using PowerShell
Linux VM Deployment Using the Azure CLI
Generate SSH Keys
Linux VMs and Public Key Authentication
Configure Linux VM Public Key Authentication
Resize Azure VMs
Enable Disk Encryption on a Running Windows VM
Save Deployment as a VM Template
Deploy via VM Template
Create and Associate VM Disks
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure AD Connect
Course: 53 Minutes

ourse Overview
OpenID, OAuth, and SAML
Identity Federation
Authentication Types
Azure AD Connect User Sign-in Methods
Azure AD Connect Configuration
Azure AD Connect Filtering
Azure AD Connect Password Writeback
Self Service Password Reset
Self Service Group Management
Azure AD Identity Protection
Conditional Access Baseline Policies
Enterprise State Roaming
Managed Identities
Key Vaults
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure AD MFA
Course: 19 Minutes

Course Overview
Configure Azure AD MFA Settings
Enable Azure MFA for Azure AD Users
MFA Blocking
MFA Trusted IPs
Enable Azure MFA for Administrator Accounts
Use the Microsoft Authenticator App and MFA to Login
Azure AD Access Reviews
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Roles and Policies
Course: 42 Minutes

Course Overview
Role-Based Access Control
Built-in RBAC Role Assignments
Custom RBAC Role Creation
Custom RBAC Role Assignment
Remove a Custom RBAC Role
Remove a RBAC Role Assignment
Azure Policy Planning
Policy Assignment Using the Portal
Policy Assignment Using PowerShell
Policies and Non-Compliance
Custom Policies
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: High Availability
Course: 58 Minutes

Course Overview
Azure Regions and Availability Zones
Disaster Recovery Terminology
Site Recovery Planning
Recovery Services Vault via Azure Portal
Recovery Services Vault via Azure PowerShell
Microsoft Azure Backup
Azure Virtual Machine Backup
On-premises to Azure File Backup
Data Restoration from Azure File Backup
Enable Azure VM Replication
Azure VM Recovery Drills and the Portal
VM Failover Test Cleanup
Disable Replication on Azure VM via Azure Portal
Virtual Machine Scale Sets
Virtual Machine Availability Sets
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Monitoring
Course: 43 Minutes

Course Overview
VM Diagnostic Settings
Web App Metrics
Action Groups
VM Metric Alerts
Azure Monitor
Azure Dashboards
Log Search Query Functions
VM Diagnostic Exports
Web App Logging
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Managing Azure Costs
Course: 28 Minutes

Course Overview
VM Auto Shutdown
Resource Tagging
SLAs
Reserved Instances
Azure Budgets
Azure Cost Analysis
Azure Pricing Calculator
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: DevOps & Azure
Course: 29 Minutes

Course Overview
Azure DevOps
Azure Functions
Function App Deployment
Azure API Gateway
Azure Service Fabric
Azure Logic App
Azure Messaging
Azure Queues
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Web Apps
Course: 1 Hour, 7 Minutes

Course Overview
App Service Plan
Web App Deployment Using the Portal
Web App Deployment Using Microsoft Visual Studio
Web App Kudu Interface
Static Website Hosting
Configure WebJobs
Web app SSL/TLS Configurations
Web Application Backup
Azure and Kubernetes
Azure and Containerized Applications
Web App Snapshots
Azure Web App Containers
Azure Kubernetes Clusters
Azure Container Registry
Docker Engine
Docker Image Publishing
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Architecting Azure Solutions I
Course: 50 Minutes

Course Overview
Linux Virtual Machines and the Portal
Windows Virtual Machines and Templates
Linux Virtual Machines and the Command Line
Public IP Addresses
Virtual Machine High Availability
Load Balancing
VNet Peering
On-premises File Server Backup to Azure
Virtual Machine Security
Azure SQL Database
Azure SQL Database Backup Retention
Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Architecting Azure Solutions II
Course: 31 Minutes

Course Overview
Azure AD
Azure AD Objects
Azure AD MFA
RBAC
Azure Policies
Azure VPN
Containerized Applications
Storage Account Security
Manage Azure Costs
Course Summary

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Storage Design
Course: 1 Hour, 23 Minutes

Course Overview
Azure Storage Solutions Planning
Create a Storage Account via Azure Portal
Create a Storage Account via Visual Studio
Create Containers and Upload a Blob via Azure Portal
Azure Storage Account Permissions
Azure File Share Configuration
Azure Shared Access Signatures
Connect to an Azure File Share via Windows
Connect to an Azure File Share via Linux
Use Azure File Sync on an On-Premises File Server
Azure Storage Explorer
Azure Database Planning
Deploy Azure SQL Database
Deploy Azure Table Storage
Switch Replication Strategy via Azure Portal
Switch Replication Strategy via Command Line Tools
Data Warehousing
Azure Storage Analytics
Exercise: Plan Azure Storage

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Network Design
Course: 1 Hour, 14 Minutes

Course Overview
Azure Virtual Network Planning
Virtual Network Creation using the Portal
Virtual Network Creation using Command Line Tools
VNet Peering
Public IP Addresses
Azure Firewall
Deploy Azure Firewall
Network Security Groups
Create a Network Security Group
Network Security Group Flow Logs
Virtual Network Gateway Connections
Use Azure Network Watcher to Test VM Connectivity
Network Performance Monitor Log Analytics
Service Connectivity Monitoring
Azure Network Topology
Exercise: Plan Azure Networking

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Compute Design
Course: 1 Hour, 10 Minutes

Course Overview
VM Planning
VM Portal Deployment
VM PowerShell Deployment
VM CLI Deployment
VM Template Deployment
Resize a VM
Public IP Address Assignment
Deploy a VM Jump Box
VM Scale Sets
Monitor Azure VM Metrics Using Azure Monitor
VM Metric Alerts
VM Activity Logging
VM Diagnostic Settings
Azure HPC
Exercise: Plan Azure VMs

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure VPN Design
Course: 41 Minutes

Course Overview
Azure VPN Planning
Generate Self-Signed Certificates Using PowerShell
Virtual and Local Network Gateways
Configure a S2S IPsec Tunnel via Azure Portal
Configure a S2S IPsec Tunnel via Azure PowerShell
Configure a S2S IPsec Tunnel via Azure CLI
Create a P2S connection via Azure Portal
Exercise: Plan Azure VPNs

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure AD & RBAC Design
Course: 1 Hour, 15 Minutes

Course Overview
Azure AD and Identity Management Planning
Access Control Strategies
Azure AD Tenants
Azure AD User and Group Portal Management
Azure AD User and Group PowerShell Management
Azure AD User and Group CLI Management
Azure AD-Joined Devices
Role-Based Access Control
Built-In RBAC Role Assignments
RBAC Deny Assignments
Custom RBAC Role Creation
Custom RBAC Role Assignment
Remove a Custom RBAC Role
Remove an RBAC Role Assignment
Self Service Password Reset
Self Service Group Management
Azure AD Enterprise Application Provisioning
Check Azure AD Audit Logs in the Azure Portal
Exercise: Design Azure AD and RBAC

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure AD Connect, MFA, & SSO Design
Course: 49 Minutes

Course Overview
Create and Verify an Azure AD Custom DNS Domain
Link On-premises AD with Azure AD Using AD Connect
Azure AD Connect User Sign-in Methods
Azure AD Connect Password Writeback
Configure Seamless SSO Using Azure AD Connect
Azure AD Combined Registration
Configure Azure AD MFA Settings
Enable Azure MFA for a Single User
Block and Unblock a MFA User
MFA Trusted IPs
Enable Azure MFA for Administrator Accounts
Use the Microsoft Authenticator App and MFA to Login
Azure AD Access Reviews
Exercise: Plan Azure AD Connect

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure AD Permissions Design
Course: 38 Minutes

Course Overview
Default Administrator Roles in Azure AD
Azure AD Privileged Identity Management
Assign an Administrator Role via Azure Portal
Configure Privileged Identity Management
OAuth 2.0 Authentication
OpenID Connect Authentication
The Azure REST API
Create a SAS Token for Azure API Management REST API
Exercise: Plan Azure AD Permissions

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure App Design
Course: 1 Hour, 14 Minutes

Course Overview
Azure App Service Planning Including Microservices
Deploy a Web Application Using the Portal
Deploy a Web Application Using Visual Studio
App Service Custom Domains
Configure App Service TLS/SSL Settings
Configure App Service Scaling
Azure App Service Backup
Slot-based Deployment
Remote Web App Debugging
Azure Load Balancer
Azure Standard Load Balancer and the Portal
Azure Standard Load Balancer and Templates
Load Balancer Inbound NAT Rules
Azure Application Gateway
Azure Test Plans and Test Suites
Exercise: Plan Web Applications and Load Balancing

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Key Vault and Key Design
Course: 46 Minutes

Course Overview
Azure Key Vault
Create Azure Key Vault via Azure Portal
Create Azure Key Vault Using PowerShell
Add a Secret to Azure Key Vault
Create a Key Vault Access Policy
Clean up Any Key Vault resources via Azure CLI
Enable Disk Encryption on a Running Windows VM
Azure Information Protection
Configure Information Protection via Azure Portal
Encryption for Data at Rest in Azure
Create a Customer-managed Key for Encryption
Configure Encryption Using Customer-managed Keys
Key Vault Secret Creation via Azure CLI
Exercise: Plan Azure Key Vault and Encryption

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Migration Planning
Course: 39 Minutes

Course Overview
Azure Migration Planning
Azure Import/Export Service
Azure Import/Export Installation
Azure Import Job Creation
Azure Containers
Server Migration Assessments
Database Migration Assessments
Azure Data Box Offline Migration
Exercise: Plan Azure Migrations

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Cost Management
Course: 31 Minutes

Course Overview
Resource Tagging
SLAs and Pricing
VM Auto Shutdown
Reserved Instances
Azure Budgets
Azure Cost Analysis
Azure Pricing Calculator
Cost Management Scheduled Exports
Exercise: Plan Azure Cost Management

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Policy Planning
Course: 33 Minutes

Course Overview
Azure Policy Planning
Backup Policies
On-premises System State Backup
Custom Policies
Policy Assignments Using the Portal
Policy Assignments Using PowerShell
Policies and Non-Compliance
MFA Registration Policies
Conditional Access Baseline Policies
Exercise: Plan Azure Policy Usage

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Site Recovery Design
Course: 54 Minutes

Course Overview
Azure Data Centers
Azure Regions and Availability Zones
RTO, RLO, RPO, and Disaster Recovery
Site Recovery Planning
Create a Recovery Service Vault via Azure Portal
Create a Recovery Service Vault via Azure PowerShell
Enable Azure VM Replication
Azure VM Recovery Drills and the Portal
VM Failover Test Cleanup
Disable Replication on Azure VM via Azure PowerShell
Azure Site Recovery Replication Policies
Azure Site Recovery Capacity Planning
Microsoft Azure Backup
Azure Virtual Machine Backup
On-premises to Azure File Backup
Exercise: Plan Azure Site Recovery

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure DevOps Planning
Course: 20 Minutes

Course Overview
Azure DevOps
Azure Functions
Function App Deployment
Azure API Gateway
Azure Service Fabric
Exercise: Plan Azure DevOps

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Service Design Part 1
Course: 47 Minutes

Course Overview
Azure Storage Account and Replication Planning
Shared Access Signature and Encryption Planning
Azure Compute Deployment and Sizing
Azure VM Replication and Disk Encryption
Azure Network Planning
Azure VM Scale Set and SQL Backup Planning
Azure VM Failover Testing and File Backup
Azure Web Application and DNS Planning
Deployment Slot and CDN Planning
Exercise: Azure Storage, Compute, and App Planning

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Service Design Part 2
Course: 38 Minutes

Course Overview
Alert Notifications
Tagging and VM Auto-Shutdown
Azure Cost Management
Roles and Policies
User Security
Metrics and Dashboards
DevOps
Exercise: Azure Service Design

Specificaties
Duur 24 uur
Taal Engels
Certificaat van deelname Ja
Online toegang 365 dagen
Voortgangsbewaking Ja
Award Winning E-learning Ja
Geschikt voor mobiel Ja
Wat onze klanten zeggen
5,0/5

average of 1 review(s)

Jesse
10/01/2021

Goede cursus-omgeving. Compleet cursusmateriaal. Handige examen-training.

Help ons en andere klanten door het schrijven van een review
* We'll never share your email with anyone else.
Vragen?
We helpen je graag. Pleeg onze klantenservice raad
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Taal
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen cursussen of trainingen gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »