Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Microsoft Visual Studio 70-486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications OEM Certkit
70-486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications OEM Certkit
€299,00

Goedkoper ergens anders?

Laat het ons weten!

+31367601019 [email protected]

70-486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications OEM Certkit

|
€299,00 Excl. btw
€361,79 Incl. btw
Op voorraad
|
Bestel voor 16:00 uur en start vandaag.
Je hebt nog counting... uur
  • Bestellen op Factuur
  • Beste opleider 2019
  • Na Betaling Direct Starten
Cursusinhoud/-informatie

70-486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications OEM Certkit E-learning

De Training 70-486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications via een Speciale Certificeringspakket. 1 Jaar toegang tot revolutionaire E-learning om het examen Gemakkelijk te halen. Laat je Introduceren door te Leren via 1 Leerportaal (LMS) met Gecertificeerde Docenten. Exclusief 24/7 Online Mentor en Uitdagende Cursus Testen en Bekijk Achter de schermen alle Tips & Tricks.
Gegarandeerd altijd het Officieel Proefexamen en na de Training een Officieel Certificaat van Deelname. Optioneel Livelabs(meerprijs).

Cursusinhoud

Developing ASP.NET MVC Web Applications exam 70-486 - Updated
76 uur

ASP.NET MVC Web Applications: Introduction
Course: 46 Minutes

Creating a New Web Pages Application
Adding a New Page in a Web Pages Application
Applying a Site Layout Page
Creating a New Web Forms Application
Adding a New Page in a Web Forms Application
Applying a Master Page
Creating a New MVC Web App
Adding a New Page in an MVC Web App
Applying a Site Layout Page to an MVC Web App
Exercise: Create a Web Application

Configuring MVC Controllers and Actions
Course: 1 Hour, 33 Minutes

Obtaining MVC Controller Route Data
Configuring Controller Route Parameters
Defining an MVC Controller Action Result
Working with MVC Controller Action Selectors
Globally Registering an MVC Controller Action Filter
Apply Authorization Attributes
Apply Authentication Filters
Applying an MVC Controller Action Filter
Defining a Custom MVC Action Filter
Use the Default Model Binder
Implement Custom Responses for HTTP Status Codes
Dependency Injection for Services in Controllers
Create a Custom Model Binder Using Form Values
Exercise: Apply an MVC Controller Action Filter

MVC Application Routes
Course: 1 Hour, 6 Minutes

Defining a Route to Handle a URL Pattern
Applying Route Constraints
Defining Routes that Ignore a URL Pattern
Obtaining Application Route Data
Defining An Area
Linking Between Areas
Redirecting to Other Areas
Specifying Override Filters
Defining Routes for Single Page App Frameworks
Adding Custom Route Parameters
Exercise: Apply Route Constraints

ASP.NET MVC Web Applications: Models and Unit Testing
Course: 1 Hour, 24 Minutes

Creating an MVC Unit Test Project
Implementing Basic MVC Unit Tests
Adding a New MVC Unit Test
Using the MVC Unit Test Assert Class
Handling MVC Unit Test Errors
Creating a New MVC Model Class
Creating MVC Model Classes with Relationships
Instantiating Model Objects from Controller Actions
Using Data Annotation on a model class object
Using Data Validation Annotations
Using a Custom Data Validation Attribute
Using the JQuery Validation Plugin
Customizing Data Annotation Error Messages
Exercise: Create a New MVC Model Class

ASP.NET MVC Web Applications: Databases & Entity Framework
Course: 52 Minutes

Seeding a SQL Server Express LocalDB Database
Adding a New Database Entry
Reading an Existing Database Entry
Updating an Existing Database Entry
Deleting an Existing Database Entry
Connecting to a SQL Server Compact Database
Connecting to a Windows Azure SQL Database
Using the Entity Framework Database-First Workflow
Using the Entity Framework Model-First Workflow
Using the Entity Framework Code-First Workflow
Using LINQ Queries with Method Syntax
Using LINQ Queries with Method and Query Syntax
Implementing a Repository Class
Exercise: Use Entity Framework

ASP.NET MVC Web Applications: Web API Routes & Controllers
Course: 46 Minutes

Using Default Web API Controller Routes
Using Web API Routes with Controller Action Names
Registering Web API Controller Routes
Specifying Non-Actions in a Web API Controller
Overriding Web API Controller Action Names
Generating URL Links to Web API Controllers
Implementing HTTP Get
Defining HTTP PUT on the Server
Testing HTTP PUT on the Client
Defining HTTP POST on the Server
Testing HTTP POST on the Client
Defining HTTP DELETE on the Server
Testing HTTP DELETE on the Client
Exercise: Work with ASP.NET Web API Controllers

JSON and XML Data Formats
Course: 1 Hour, 13 Minutes

Using a JSON Media-Type Formatter
Using an XML Media-Type Formatter
Preserving Object References in JSON
Preserving Object References in XML
Consuming and Displaying JSON Data
Implementing File Upload and Multipart Data
Using AutoRest to Build Clients
Serialization with SOAP-based WCF Service
Serializing with Protobuf and SOAP-based WCF Service
Consuming and Displaying XML Data
Exercise: Using JSON and XML Data Formats

Composing the UI Layout of an Application
Course: 1 Hour, 17 Minutes

Writing Code Blocks in Razor
Writing Comments in Razor
Combining Razor Code Blocks with Markup
Adding a New Layout Page
Using HTML Helpers
Creating Custom HTML Helper Classes
Creating Custom HTML Helpers Using Extension Methods
Implementing Partial Views
Injecting Services Into a View
Using Page Inspector to Browse an Application
Use HTML Helper Classes

Design and Implement UI Behavior
Course: 52 Minutes

Using NuGet to Add a JavaScript Library
HTML Structuring and Layout Options
Using JavaScript to Manipulate the DOM
Using jQuery to Modify HTML Elements
Adding a jQuery UI Widget
Adding a jQuery Effect
Extend Objects Using Prototypal Inheritance
Using JS Libraries from a Content Delivery Network
Using jQuery to Call a Web Service
Using AJAX to Make Partial Page Updates
Using an AJAX Helper Script
Exercise: Implement dynamic page content

ASP.NET MVC Web Applications: Adaptive UI Layout and Caching Strategy
Course: 47 Minutes

Working with the Output Cache
Working with the HTTP Cache
Preventing Caching in ASP.NET MVC Application
Displaying Dynamic Content in a Cached Page
Creating a Cache Profile
Using Bootstrap’s Responsive Grid
Using CSS3 Media Queries Option
Creating New Applications with Mobile Template
Using Strategy to Work with Mobile Browsers
Exercise: Running Application in Browsers

ASP.NET MVC Web Applications: Data & State Management
Course: 46 Minutes

Working with the ViewData Object
Working with the TempData Object
Working with the ViewBag Object
Using Cookies to Maintain State
Using Query Strings to Maintain State
Using Session State to Maintain State
Using Application State to Maintain State
Using Profile Properties to Store State Information
Reading and Writing String Data Asynchronously
Reading and Writing Binary Data Asynchronously
Implementing Real-Time Communications using SignalR
Choosing a Connection Loss Strategy
Exercise: Design a Web Socket Strategy

ASP.NET MVC Web Applications: Asynchronous Tasks
Course: 29 Minutes

Using the Task Parallel Library
Using an Async Await
Creating an Async Controller
Using Async Controller Actions
Using Async Timeouts
Working with Async Exceptions
Carrying Out Async Testing
Exercise: Using Asynchronous Tasks

ASP.NET MVC Web Applications: Distributed Applications
Course: 38 Minutes

Designing a Hybrid Web Application
Creating an On-Premises Server Solution
Creating a Windows Azure Cloud Service
Connecting an On-Premises Server to ACS
Creating an Azure Redis Cache
Accessing an Azure Redis Cache
Accessing Remote Azure Sites using Server Explorer
Session Management in a Distributed Environment
Planning a Web Farm
Exercise: Implement Azure caching

ASP.NET MVC Web Applications: Implementing ASP.NET Authentication
Course: 1 Hour, 47 Minutes

Working with Windows Authentication
Setting Up Forms Authentication User Login
Setting Up Forms Authentication User Registration
Testing Forms Authentication using Simple Membership
Configure ASP.NET Identity
Using Cookies to Manage User Sessions
Configuring a SQL Membership Provider
Setting Up a SQL Membership Provider Model
Implement ASP.NET Core Identity
Authentication Using Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory B2B
Identity Management Using Session Cookies
Acquiring Access Tokens with MSAL
Working with Custom UserStores Using Middleware
Testing a SQL Membership Provider
Exercise: Create Custom Membership Providers

ASP.NET MVC Web Applications: Claims-Based Authentication
Course: 45 Minutes

Using Federated Authentication
Creating Custom Security Tokens
Getting Started with a Custom Security Token Handler
Validating and Writing Custom Tokens
Working With Custom Tokens
Handling Token Formats for SAML tokens
Retrieving Certificates and Configuring a Custom STS
Creating a Custom Security Token Service Class
Creating a Custom Security Token Service Login Page
Consume Tokens from a Custom Security Token Service
Configuring Clients that Consume Custom STS Tokens
Exercise: Handle Token Formats

ASP.NET MVC Web Applications: Authorization & Exception Handling
Course: 57 Minutes

Configuring a SQL Role Provider
Creating Roles and Adding Users
Testing Role Creation and Authorization
Programmatically Authorizing User Roles
Setting Up a Custom Role Provider Model
Configuring and Testing a Custom Role Provider
Implementing WCF Service Authorization
Displaying a Custom Error Page Using Global.asax
Displaying a Custom Error Page Using HTTPHandler
Displaying Custom Error Pages Using Web.config
Handling First Chance Exceptions
Logging Application Exceptions
Environment Specific Exception Handling Strategies
Using Exception Shielding
Exercise: Authorize Roles by using Configuration

ASP.NET MVC Web Applications: Troubleshooting, HTTP Modules, & Handlers
Course: 29 Minutes

Troubleshooting Application Performance
Troubleshooting Application Security
Troubleshooting Application Errors
Implementing Tracing and Logging
Enforcing Conditions Using Code Contracts
Enabling and Configuring App Health Monitoring
Testing Multiple Browsers Using Browser Link
Exercise: Troubleshoot Runtime Issues

ASP.NET MVC Web Applications: Debugging Web Applications
Course: 1 Hour, 8 Minutes

Configuring Diagnostics Using Azure Diagnostics API
Collecting Diagnostics on Demand
Arranging Scheduled Diagnostics Collection
Working with Event Logs
Working with Performance Counters
Working with Crash Dumps
Debugging an Azure Application Using IntelliTrace
Configure and Use App Insights Runtime Telemetry
Using Azure DevTest Labs
Using Visual Studio Team Services
Using Azure App Insights
Log Types
Streaming Diagnostics Logs
Securing Data Using Azure Key Vault
Debugging an Application Using RDP
Exercise: Choose Log Types

ASP.NET MVC Web Applications: Configuring & Deploying
Course: 57 Minutes

Configuring Authentication Settings
Configuring View Compilation Settings
Configuring Database Connections Settings
Configuring Cryptography Settings
Configuring Custom Error Settings
Identifying Configuration File Hierarchy
Storing Custom Settings in a Configuration File
Hosting an ASP.NET MVC Application
Preparing for Application Deployment
Delpoying to IIS
Deploying to Windows Azure
Deploying a Secure ASP.NET Web Application
Exercise: Configure Web Application Settings

ASP.NET MVC Web Applications: Globalization, Azure Events, & NuGet
Course: 1 Hour, 1 Minute

Creating a JavaScript Resource
Applying a JavaScript Resource to the UI
Creating Satellite Resource Assemblies
Implementing Start, Run, and Stop Events
Working with IIS Startup Tasks
Creating User-Friendly Routes
Creating a Fake HTTP Context Class
Creating Unit Tests for the Route Table
Rendering a Breadcrumb Trail
Managing Robots.txt and Sitemap Files
Using Rich Snippets to Increase Content Visibility
Rendering a Menu Control Using MVC SiteMap Provider
Exercise: Use Analytical Tools to Parse HTML

ASP.NET MVC Web Applications: Optimization & Encryption
Course: 29 Minutes

Setting Up a Custom URL Encryption Helper Class
Defining a Custom URL Encryption Method
Testing Custom URL Encryption
Setting Up a Custom URL Decryption Helper Class
Defining a Custom URL Decryption Method
Testing Custom URL Decryption
Preventing URL Parameter Tampering
Exercise: Apply encryption to application data

ASP.NET MVC Web Applications: Implementing Secure Sites
Course: 1 Hour, 14 Minutes

Preventing XSS Attacks using HTML Encoding
Salting and Hashing Passwords for Secure Storage
Applying an SSL Certificate
Encrypting Application Configuration Section
Implementing Deferred Validation
Disabling Request Validation for a Property
Disabling Request Validation for an Action Method
Prevent SQL Injection Attacks
Preventing Cross-Site Request Forgeries
Setting Up a Custom Membership Provider Model
Configuring a Custom Membership Provider
Testing a Custom Membership Provider
Exercise: Secure Communication

ASP.NET MVC Web Applications: Designing Application Architecture
Course: 58 Minutes

Planning Data Access
Planning for Separation of Concerns
Client-Side and Server-Side Processing
Designing for Scalability
Choosing between ASP.NET Core and ASP.NET
Using .NET Standard Libraries
Deferred Processing with Azure Features
Using Scheduled and On-Demand Jobs
Using Azure Functions
Using Azure WebJobs

ASP.NET MVC Web Applications: State & Configuration Management
Course: 1 Hour, 11 Minutes

Configuring Application States in ASP.NET Core
Web Socket Strategies
Enabling Web Socket in Azure WebApp Instances
Managing Different Configuration Sources
Managing Environment Variables
Using Environment Variables Configuration Provider
Options Patterns in ASP.NET Core
File Configuration Provider in ASP.NET Core
Managing Sensitive Configuration
Subscribing to Runtime Configuration Changes
Implementing Custom Configuration Sources
Securing Configuration Using Azure Key Vault
Using the Secret Manager Tool During Development

ASP.NET MVC Web Applications: Host Options & WebApp Composition
Course: 55 Minutes

Working with File System Providers
Working with Environment Variables
Determining Hosting Environment Capabilities
Implementing Native Components
Including PInvoke and Native Dependencies
ASP.NET Hosting on OWIN-Based Servers
Creating Custom Request Processing Modules
Configuring Services Used in the Applications
Designing and Implementing Middleware
Designing for Kestrel, Http.Sys Web Server, and IIS
Designing and Implementing Startup Filters

ASP.NET MVC Web Applications: Designing Build & Publishing Strategies
Course: 1 Hour, 37 Minutes

Using Gulp, Grunt, npm, and Bower
Using Less, Sass, and Font Awesome
Bundling and Minification of JS CSS and Images
Managing NuGet Dependencies
Targeting Runtimes and Frameworks
Managing Debug and Release Configurations
Including or Excluding Files from Build
Managing Build Sources
Implementing Metadata for Projects
Using the Build Options xmlDoc and WarningsAsErrors
Working with Static Files in ASP.NET Core
Implementing Application Publishing Using Dotnet.exe
Managing Publishing Options in csproj
Implementing Pre and Post-publish Scripts
Compiling Docker Container Images

ASP.NET MVC Web Applications: Deployment Architecture
Course: 2 Hours, 1 Minute

Azure Deployment Models
FTP Deployment for Azure
Web Deployment for Azure
VS Publishing Wizard Deployment for Azure
Kudu Deployment for Azure
Provisioning ARM-Based Resources
Deployment Environments in Azure
Using Deployment Slots for Staging Sites
Deploy to Azure Stack
Deployment Options for IIS
Deploying Applications to IIS Using Xcopy
Using Visual Studio Publishing Wizard
Deploying Applications to Windows Nano Server
Deploying Applications to IIS Hosted Web Core
Deploying Applications to HTTP.sys Web Server
Deploying WebApps to Kestrel on Windows and Linux
Reverse Proxying to Kestrel Using IIS and Nginx

ASP.NET MVC Web Applications: MVC Controllers & Actions
Course: 1 Hour, 33 Minutes

Obtaining MVC Controller Route Data
Configuring Controller Route Parameters
Defining an MVC Controller Action Result
Working with MVC Controller Action Selectors
Globally Registering an MVC Controller Action Filter
Apply Authorization Attributes
Apply Authentication Filters
Applying an MVC Controller Action Filter
Defining a Custom MVC Action Filter
Use the Default Model Binder
Implement Custom Responses for HTTP Status Codes
Dependency Injection for Services in Controllers
Create a Custom Model Binder Using Form Values
Exercise: Apply an MVC Controller Action Filter

ASP.NET MVC Web Applications: MVC Application Routes
Course: 1 Hour, 6 Minutes

Defining a Route to Handle a URL Pattern
Applying Route Constraints
Defining Routes that Ignore a URL Pattern
Obtaining Application Route Data
Defining An Area
Linking Between Areas
Redirecting to Other Areas
Specifying Override Filters
Defining Routes for Single Page App Frameworks
Adding Custom Route Parameters
Exercise: Apply Route Constraints

ASP.NET MVC Web Applications: JSON & XML Data Formats
Course: 1 Hour, 1 Minute

Using a JSON Media-Type Formatter
Using an XML Media-Type Formatter
Preserving Object References in JSON
Preserving Object References in XML
Consuming and Displaying JSON Data
Implementing File Upload and Multipart Data
Using AutoRest to Build Clients
Serialization with SOAP-based WCF Service
Serializing with Protobuf and SOAP-based WCF Service
Consuming and Displaying XML Data
Exercise: Using JSON and XML Data Formats

ASP.NET MVC Web Applications: Composing the UI Layout
Course: 1 Hour, 17 Minutes

Creating a New Web Pages Application
Adding a New Page in a Web Pages Application
Applying a Site Layout Page
Creating a New Web Forms Application
Adding a New Page in a Web Forms Application
Applying a Master Page
Creating a New MVC Web App
Adding a New Page in an MVC Web App
Applying a Site Layout Page to an MVC Web App
Exercise: Create a Web Application

ASP.NET MVC Web Applications: Design and Implement UI Behavior
Course: 52 Minutes

Using NuGet to Add a JavaScript Library
HTML Structuring and Layout Options
Using JavaScript to Manipulate the DOM
Using jQuery to Modify HTML Elements
Adding a jQuery UI Widget
Adding a jQuery Effect
Extend Objects Using Prototypal Inheritance
Using JS Libraries from a Content Delivery Network
Using jQuery to Call a Web Service
Using AJAX to Make Partial Page Updates
Using an AJAX Helper Script
Exercise: Implement dynamic page content

Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Laat ons helpen!
Specificaties
Algemene eigenschappen
Levertijd: Binnen 1 werkdag
Online toegang: Standaard 12 maanden
Lesduur: variabel
Studiebelasting: Variabel i.v.m. praktijkopdrachten.
Leermethoden: Instructie video, Demonstratie video, Knowledge Base
Besturingssystemen: Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS
Inbegrepen dienstverlening: Contact met docent per mail en chat, Voortgangsrapportage, 24/7 online toegang
Ondersteunde browsers: Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari en Chrome
Certificering: Mogelijk voor bijbehorend examennummer
Toegang tot docent: Per e-mail en chat
Extra Opties: Virtual Labs (indien beschikbaar)
Beoordelingen
average of 0 review(s)
Geen reviews gevonden
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review
Schrijf uw beoordeling!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »