• De Beste Kwaliteit En Prijs
  • Het bieden van de exacte oplossing is onze specialisatie.
  • Beoordeeld met een 8,3
  • Microsoft Partner
Aanbieding
CURSUSBOEK POWERPOINT 2010
  • VEILIG ONLINE BETALEN
  • OOK OP FACTUUR
  • BEOORDEELD MET EEN 8,3
  • GEEN MS OFFICE NODIG

CURSUSBOEK POWERPOINT 2010

Standaard
€44,95 excl. btw
€30,00 excl. btw
€49,00 incl. btw
€32,70 incl. btw

Cursusboek PowerPoint 2010 bestellen? Dit PowerPoint 2010 cursusboek heeft 285 pagina’s vol met informatie en oefeningen. Leer o.a. diavoorstelling, animaties, thema's en PowerPoint als functie. Vandaag besteld, morgen in huis.

Artikelnummer: 13023
Levertijd: Bestel voor 16:00 uur en morgen in huis

Dit praktische cursusboek Microsoft PowerPoint 2010 vertelt tot in de details over alle verschillende functies van Microsoft PowerPoint 2010. Het cursusboek PowerPoint 2010 is voor iedereen bedoeld die sneller en efficiënter wilt gaan werken en zo het optimale uit PowerPoint 2010 haalt.

Het Cursusboek Microsoft PowerPoint 2010 bevat 320 pagina’s, hierin worden praktijkopdrachten en alle onderwerpen behandeld. Bekijk de Inhoud voor een overzicht van alle onderwerpen van het cursusboek Microsoft PowerPoint 2010.


Inhoud:


Algemeen:
PowerPoint 2010 starten 4
PowerPoint 2010 sluiten 4
Het werkscherm  van PowerPoint 2010 4
Werken  met het lint 6
De werkbalk  Snelle toegang verplaatsen 7
Weergeven/verbergen van  knoppen  op de werkbalk Snelle 7
Het ongedaan  maken  van de laatste handelingen 8
Eerder ongedaan gemaakte  handelingen  weer herstellen 8
De laatste handeling herhalen 9

 

Weergave:
Weergeven  of  verbergen van scherminfo 11
De Statusbalk  aan persoonlijke  voorkeuren aanpassen 12
De weergavestand wijzigen 12
Weergave van de liniaal/rasterlijnen 16
ln-/uitzoomen 16
Een presentatie in grijswaarde of in kleur weergeven 17
Vensterweergave afstellen 18

 

Maken:
Een standaardpresentatie maken 21
Een presentatie maken volgens een sjabloon/een thema 21
Een  fotoalbum  ontwerpen 25
Een presentatie  maken  op  basis  van  een bestaande presentatie 28
Een presentatie maken op basis van een Overzichtsdocument 28

 

Beheren:
Een presentatie openen 31
Het openen van  een onlangs   gebruikte presentatie 32
Een presentatie sluiten 33
Een presentatie opslaan 34
Niet-opgeslagen presentaties openen 35
Automatisch  opgeslagen versies gebruiken 36
Werken  met  2010-presentaties  in voorgaande  PowerPointversies 37
Werken  met  presentaties  in  aan Office  PowerPoint  2007-2010 voorafgaande  bestandsindelingen 38
OpenOffice Impress  presentaties  in  PowerPoint 2010 gebruiken 39
Een presentatie in PDF of  XPS-indeling opslaan 40
Een presentatie  opslaan als modelsjabloon 42
Een  presentatie  opslaan als overzicht 43
Een  presentatie  beveiligen  met  behulp van wachtwoorden 43
De  eigenschappen  van  een presentatie  weergeven/wijzigen 44
 Een presentatie  per e-mail verzenden,   45
Een presentatie op  SkyDrive opslaan 46
Een presentatie  op SkyDrive openen 48
Een koppeling  naar een presentatie op  SkyDrive verzenden 50

 

Afdrukken:
Voetteksten  maken (het afdrukken in de Diaweergave) 53
Kop en voetteksten  (Afdrukken van hand-outs, notities of   het overzicht) 53
Het wijzigen van de stand van de pagina's voor    het afdrukken 54
Een presentatie snel afdrukken 55
Een presentatie afdrukken 55

 

Dia’s:
Introductie 59
De van dia's wijzigen 59
De afmetingen  van de dia's wijzigen 59
Door  de dia's bladeren 59
Dia 's selecteren 60
Dia's nummeren 60
Tijdelijke aanduidingen  in de dia beheren 61
Dia's ontwerpen 61
De dia-indeling wijzigen 62
Dia 's verwijderen 63
Dia's kopiëren/verplaatsen 63
Dia's dupliceren 64
Dia's uit een andere  presentatie invoegen 64
Dia's uit een Overzichtbestand invoegen 66
Secties gebruiken 69

 

Modelweergave:
Modelweergaven gebruiken 71
Diamodelweergave gebruiken 71
Tijdelijke aanduidingen  bewerken  in de diamodelweergave 75
Het hand-outmodel wijzigen 76
Notitiemodel wijzigen 78

 

Thema’s:
Een thema toepassen 82
Het standaard thema bepalen 83
De kleuren van een thema aan persoonlijke voorkeuren  aanpassen 83
De themalettertypen bewerken 85
De effecten  op een thema  aan persoonlijke  voorkeuren aanpassen 86
Een thema opslaan 86
 

Achtergrond:
Een  achtergrond toepassen   88
De  achtergrondafbeeldingen  verbergen   89
De achtergrond aan persoonlijke voorkeuren aanpassen 90

 

Tekst invoeren:
Titel/subtitel/een tekst zonder opsommingstekens invoeren, 97
Een tekst met opsommingstekens invoeren 97
Bijschriften  in  een notitiepagina  invoeren 99
Automatische  aanpassing  van 100
Zich  binnen  een tijdelijke  aanduiding  voor tekst verplaatsen 101
Tekens selecteren 101
Een tekst wijzigen 102
Speciale tekens invoegen 102
Werken  in het deelvenster  103
 

Tekst verbeteren:
Een verkeerd  gespeld  woord corrigeren   106
De  spelling  van  een  presentatie controleren   106
Een tekst  controleren  die in  een andere taal  is ingevoerd, Eén of meerdere woorden vertalen   108
Het  synoniem  van een woord zoeken   108
Tekst zoeken   110
Tekst  zoeken  en vervangen   112
 

Tekenopmaak:
Het hoofdlettergebruik wijzigen 114
Het  lettertype/de tekengrootte wijzigen 114
Een lettertype van tekens vervangen 115
De tekenopmaak  wijzigen   116
Tekstkleur  wijzigen 117
De tekstopmaak  wijzigen  met  behulp  van de miniwerkbalk 117
De tekenafstand  wijzigen 118
Een  WordArt-stijl  op  de tekens toepassen 118
De tekenopvulling wijzigen 119
Tekstkader  wijzigen 120
Een speciaal  effect  op de  tekens toepassen 121
Tekstopmaak kopiëren 122
Alle tekenopmaak ongedaan maken 123
Alinea's nummeren 126
De  regelafstand  binnen  de  alinea's wijzigen 127
Afstand  tussen alinea's wijzigen 127
De  horizontale  uitlijning  van  de alinea's wijzigen 128
De inspringingen wijzigen 128
Tabstops instellen 129

 

Tekstindeling:
De  verticale uitlijning wijzigen 131
De   tekstrichting   wijzigen  131
Een tekst  in kolommen presenteren 132

 

Auto Vormen:
Een kant-en-klare vorm tekenen 134
Een  curve  of  een  vrije  vorm  tekenen  135
Een krabbel tekenen 136
Een vorm opnieuw tekenen 136
Een vorm  door een andere vervangen 136
De punten  van  een vrije vorm wijzigen 136
Een actieknop toevoegen 137

 

Tekst-objecten:
Een tekstvak tekenen 140
Een WordArt-object invoegen 140
Opmaak  van  een  tekstvak  wijzigen 141

 

Tabellen:
Een tabel invoegen 145
Een tabel tekenen 145
In  een tabel  selecteren 146
Lijnen/kolommen toevoegen/wissen 147
Cellen samenvoegen 147
Cellen splitsen 148
De afmeting  van  een tabel bepalen 148
De kolombreedte/rijhoogte wijzigen 148
De uitlijning  van de cellen wijzigen 149
De tekstrichting in de cellen wijzigen 149
De tabelstijl wijzigen 150
De opties  voor  een  snelle tabelstijl wijzigen 151
De opvulling  van de cellen wijzigen 151
Een achtergrond op een tabel toepassen 152
Randen  op de cellen toepassen 153
Een opmaakeffect  op  de cellen toepassen 153
Tabellen verwijderen 153

 

Afbeeldingen:
Een Afbeelding invoegen 156
Een i11ustratie uit  de Mediagalerie invoegen 156
Schermafbeelding invoegen 159
Afbeeldingrand wijzigen 159
Een snelle stijl  op een  afbeelding toepassen 160
Afbeeldingeffecten toepassen 160
Artistieke effecten op  afbeeldingen toepassen 161
Afbeeldingvorm wijzigen 162
Afbeelding  aan de vorm  aanpassen of opvullen 163
Afbeeldingranden verzachten 164
 

Een afbeeldingkleur doorzichtig maken 165
Het contrast, de helderheid  en  de  scherpte  van  een  afbeelding  bepalen  165 
De kleuren van een afbeelding wijzigen 166
Kleurverzadiging  en kleurtoon wijzigen 167
Een afbeelding bijsnijden 168
Contour en restruimte verwijderen 171
De beginwaarden  van een  afbeelding herstellen 173
Afbeeldingen comprimeren 173
Compressie  van afbeeldingen uitschakelen 173
Afbeeldingresolutie bepalen 174
Objecten naar afbeelding converteren 174
Dia's  naar afbeelding converteren 175

 

Media:
Videobestand invoegen 179
Een  video  uit   de  mediagalerie  invoegen 179
Een video vanaf Internet insluiten 180
Een video afspelen 181
Afmetingen van het  video-object wijzigen 181
Videorand wijzigen 181
Videoshape wijzigen 182
Videokader bijsnijden 183
Een stijl op  een video toepassen 184
Speciale effecten voor video's 184
Kleuren  van video's bewerken 185
Helderheid  en contrast  van  een video aanpassen 186
Afbeelding  voor video wijzigen 186
De eigenschappen  voor  afspelen  van  een filmobject wijzigen 187
Een geluid uit  een  bestand invoegen 187
Een geluid uit  de mediagalerie invoegen 187
Een geluid opnemen 188
De eigenschappen  voor  afspelen  van een  Audio-object  wijzigen 188
Besturingselementen  voor  audio  en video  weergeven/verbergen 189
Knippen in een audio of video-fragment 189
Bladwijzers toevoegen/verwijderen 190
Audio-  en Video-fragmenten comprimeren 191

 

Smart Art-objecten:
Een  diagram  invoegen 194
Opsommingstekens  in  een  vorm   bewerken  195
Vormen in een  diagram bewerken 196
Het opmaakprofiel  van een  diagram wijzigen 197
Tekst  of  afbeelding  naar diagram converteren 198

 

Grafieken:
Een grafiek invoegen 201
Gegevens  in een grafiek wijzigen 202
De gegevens  van een grafiek omdraaien 205
 
De  elementen   van  een  grafiek   selecteren 205
Het grafiek/reekstype wijzigen 206
Een kant-en-klare  indeling  op  een grafiek toepassen 206
Grafiekelementen weergeven/verbergen 207
Een afbeelding/automatische vorm of tekstvak in een  grafiek invoegen 208
De inhoud  van  een  bewerkbaar tekstvak wijzigen 208
De horizontale  assen wijzigen 208
De waarde-as wijzigen 209
De gegevenslabels wijzigen 210
Stijlen  op grafieken toepassen 211
De tekstrichting in een grafiekelement wijzigen 211
Het formaat  van de numerieke  waarden  van  een grafiek wijzigen 212
De overlapping/interval van de staven van een  histogram wijzigen 213
Een  sectoriële grafiek wijzigen 214
De punten  verbinden  van een Curvegrafiek 215

 

Objecten beheren:
Introductie 217
Objecten selecteren 217
Het  deelvenster  Selectie  en zichtbaarheid  gebruiken 218
Objecten wissen 221
Objecten verplaatsen 221
Objecten kopiëren 222
Objecten dupliceren 222
Formaat  van  een object wijzigen 223
Object nauwkeurig plaatsen 224
Objecten op het  raster plaatsen 225
Werken met hulplijnen 225
Objecten uitlijnen 226
Objecten verdelen 227
Een vorm of een  afbeelding draaien 227
Rangorde  voor overlappen wijzigen 229
Objecten groeperen/uit elkaar halen 229
Een  aan  het  object  gekoppelde actie instellen 230

 

Objecten opmaken:
Een snelle stijl op een object toepassen 232
De opvulling wijzigen 232
De  omtrek  van  een  object  wijzigen 233
Een opmaakeffect op de objecten toepassen 234
Een  schaduweffect  toepassen of aanpassen 235
Een  lichteffect  toepassen of aanpassen 236
Een 3D-effect aanpassen 237
De pijlstijl wijzigen 239
De opmaak  van  een object wijzigen 240
 

Animaties:
Introductie 242
Animatie-effecten  toepassen  242
Effectopties kiezen 245
Een aangepast animatiepad maken 249
Meer animatie-effecten toevoegen 250
Animatie-effecten vervangen 251
Een voorbeeld  van  de animaties weergeven 251
Het  Deelvenster Animatie weergeven 251
Een animatie-effect selecteren 252
Een animatie-effect verwijderen 253
De volgorde van de animatie-effecten wijzigen 253
Een animatie-effect activeren 253
Een tijdsinstelling voor een animatie-effect bepalen 255
Een animatie-effect herhalen 255
Een  geluid  aan  een animatie-effect koppelen 256
Een object  verbergen  of zijn kleur  wijzigen  na afloop  van  de animatie 257
De animatie  van teksten aanpassen 257
Een animatie-effect op een object audio of  video aanpassen 258
Animatie-effecten van het ene naar het  andere  object kopiëren 259

 

Diavoorstelling :
Diavoorstelling instellen 261
Een diavoorstelling starten 262
De leesweergave gebruiken 263
De dia's/animaties handmatig laten verschijnen 263
Dia's in een diavoorstelling verbergen 265
Een diascherm wit- of zwart maken in  een voorstelling 265
De aanwijzer tijdens de diavoorstelling verbergen/weergeven 266
De aanwijzer  in laserpointer veranderen 266
Handgeschreven  aantekeningen  in  de diavoorstelling maken 267
Gesproken tekst, tijdsinstellingen en laserpointer opnemen 269
De tijdsinstellingen van de diavoorstelling bepalen 270
Een overgangseffect op een dia toepassen 272
Een geluid  aan een dia-overgang koppelen 272
Aangepaste  diavoorstellingen  maken en projecteren 273
Kennismaking  met  de  weergave voor Presentator 275
Diavoorstelling opslaan 275
Voorstelling  als video opslaan 276
Diavoorstellingen uitzenden 278
 

Hyperlink:
Een hyperlink maken Een hyperlink activeren   283
Een hyperlink wijzigen/verwijderen   286
 

Interface van PowerPoint aanpassen:
Werkbalk  Snelle toegang aanpassen 289
Het lint aanpassen 290
Het lint en de werkbalk Snelle toegang importeren/exporteren 294
Standaardinstellingen voor het Lint en de werkbalk snelle toegang herstellen 295

 

Groepswerk:
Opmerkingen  bewerken 298
Een  presentatie  als definitief markeren 299
Presentaties vergelijken 301
Wijzigingen  accepteren of negeren 303

 

Andere toepassingen:
Gegevens  uit  Microsoft  Word of Excel kopiëren 305
Een object  uit  een  andere toepassing invoegen 306
Een object naar Microsoft Word exporteren 307
De PowerPoint Viewer gebruiken 308

 

Toetsenbord sneltoetsen:
Toetsenbord sneltoetsen 313

 

Goed gebruik van een computerpresentatie:
Computerpresentaties 318
Deze dingen  moet u weten 318
Maak optimaal gebruik van uw vaardigheden 319
Hoe maakt u 320
Milieuvriendelijke oplossingen 320

Specificaties
0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »