Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

AVG Gegevensbeveiliging trainingen

Bestel nu de beste AVG trainingen online. Cursus AVG E-learning online. Leer alles over Gegevensbeveiliging en start vandaag nog. Benieuwd naar AVG/GDPR? Onder de producten staat alles uitgelegd.

Sorteren op

3 Trainingen

3 Trainingen

AVG Gegevensbeveiliging Cursus

 • Type training: E-learning (online)
 • Taal: Nederlands
 • Online toegang: 24/7, 365 dagen na activatie
 • Interactieve multimedia lessen met video, audio en ondertiteling
 • Video's van maximaal 3-10 minuten, te bekijken in uw eigen tempo
 • Praktische oefeningen met real-time analyse van de acties en resultaten
 • Flexibel beheer met voortgangsrapportage
 • Per specifiek onderwerp een les bekijken
 • Uw antwoorden worden direct geëvalueerd
 • De software vertelt u precies waar uw eventuele fouten liggen
 • Mogelijkheid om een opdracht (onbeperkt) te herhalen
 • Oplossingsvideo's bekijken
 • Gebruikersvriendelijke omgeving
 • Inclusief Certificaat van Deelname

Wat is AVG?

AVG, of Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Nederlandse versie van de General Data Protection Regulation (GDPR) die in 2018 door de Europese Unie is ingevoerd. De Nederlandse AVG is een reeks voorschriften en richtlijnen die bedoeld zijn om de privacy en persoonsgegevens van personen in Nederland te beschermen.

AVG is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens van personen in Nederland verzamelen, verwerken of opslaan, ongeacht of de organisatie in Nederland of elders in de Europese Unie is gevestigd. Vanuit de AVG moeten organisaties toestemming van personen verkrijgen voordat zij hun persoonsgegevens verzamelen of verwerken, en moeten zij personen op verzoek toegang tot hun persoonsgegevens verlenen.

De AVG vereist ook dat organisaties passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en privacy van persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat maatregelen zoals encryptie, toegangscontroles en regelmatige beveiligingsbeoordelingen en -audits.

In het geval van een datalek verplicht de AVG organisaties om getroffen personen en de relevante autoriteiten binnen 72 uur na het bekend worden van de inbreuk op de hoogte te stellen. Niet-naleving van de AVG kan organisaties aanzienlijke boetes en sancties opleveren.

Al met al is de AVG een belangrijk stuk wetgeving dat helpt de privacy en persoonsgegevens van personen in Nederland te beschermen. Het biedt organisaties een kader om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, en helpt om vertrouwen op te bouwen tussen organisaties en hun klanten of gebruikers.

Wat is het verschil tussen AVG en GDPR?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse versie van de General Data Protection Regulation (GDPR) die in 2018 door de Europese Unie is ingevoerd. Hoewel de twee verordeningen in veel opzichten op elkaar lijken, zijn er een paar belangrijke verschillen tussen beide.

Eén van de belangrijkste verschillen tussen de twee verordeningen is de taal waarin ze zijn geschreven. De GDPR is geschreven in het Engels, terwijl de AVG in het Nederlands is geschreven. Dit betekent dat de twee verordeningen verschillende terminologie kunnen gebruiken of kleine variaties in hun vereisten kunnen hebben.

Een ander belangrijk verschil tussen de twee verordeningen is hun toepassingsgebied. De GDPR is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens van personen binnen de Europese Unie verzamelen, verwerken of opslaan, terwijl de AVG specifiek van toepassing is op organisaties die persoonsgegevens van personen in Nederland verzamelen, verwerken of opslaan.

Ondanks deze verschillen zijn de algemene doelstellingen van de twee verordeningen grotendeels hetzelfde. Zowel de GDPR als de AVG zijn bedoeld om de privacy en persoonsgegevens van personen te beschermen en organisaties een kader te bieden om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

Wat is Gegevensbeveiliging?

Gegevensbeveiliging is het beschermen van digitale informatie tegen ongeoorloofde toegang, diefstal of corruptie. Het gaat om het gebruik van verschillende technologieën, beleid en procedures om gegevens te beschermen tegen een breed scala aan potentiële bedreigingen, waaronder cyberaanvallen, hacken, diefstal en natuurrampen.

Gegevensbeveiliging is een cruciaal aspect van het moderne bedrijfsleven en de technologie, aangezien de hoeveelheid gegevens die wordt gecreëerd en opgeslagen in een ongekend tempo blijft groeien. Dit omvat persoonlijke gegevens, financiële gegevens, medische gegevens en andere gevoelige informatie die moet worden beschermd om identiteitsdiefstal, fraude en andere kwaadaardige activiteiten te voorkomen.

Gegevensbeveiligingsmaatregelen kunnen bestaan uit encryptie, toegangscontroles, firewalls, inbraakdetectie en andere technische oplossingen die zijn ontworpen om gegevens te beschermen tegen externe bedreigingen. Naast deze technische oplossingen omvat gegevensbeveiliging ook beleid en procedures voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van gegevens, alsmede plannen voor het reageren op incidenten, waarin wordt aangegeven hoe inbreuken op gegevens en andere beveiligingsincidenten zullen worden aangepakt.

Al met al is gegevensbeveiliging een essentieel onderdeel van het moderne bedrijfsleven en de technologie, en vereist het een alomvattende aanpak met zowel technische oplossingen als beleid en procedures om digitale informatie te beschermen tegen een breed scala aan potentiële bedreigingen.

Hoe werkt AVG?

AVG, of Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Nederlandse versie van de General Data Protection Regulation (GDPR) die in 2018 door de Europese Unie is ingevoerd. De AVG werkt op vergelijkbare wijze als de GDPR, maar is specifiek van toepassing op organisaties die persoonsgegevens van personen in Nederland verzamelen, verwerken of opslaan.

De AVG werkt door een kader van voorschriften en richtlijnen vast te stellen die organisaties moeten volgen om persoonsgegevens te beschermen. Krachtens de AVG moeten organisaties toestemming van personen verkrijgen voordat zij hun persoonsgegevens verzamelen of verwerken, en moeten zij personen op verzoek toegang tot hun persoonsgegevens verlenen.

De AVG vereist ook dat organisaties passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en privacy van persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat maatregelen zoals encryptie, toegangscontroles en regelmatige beveiligingsbeoordelingen en -audits.

In het geval van een datalek verplicht de AVG organisaties om getroffen personen en de relevante autoriteiten binnen 72 uur na het bekend worden van de inbreuk op de hoogte te stellen. Niet-naleving van de AVG kan organisaties aanzienlijke boetes en straffen opleveren.

De AVG is bedoeld om personen in Nederland meer controle te geven over hun persoonsgegevens en om meer transparantie en verantwoordingsplicht te bevorderen bij organisaties die persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan. De AVG is ook bedoeld om een consistent kader voor gegevensbescherming in Nederland te bieden, dat het vertrouwen tussen organisaties en hun klanten of gebruikers helpt opbouwen.

Over het algemeen werkt de AVG door een uitgebreide reeks voorschriften en richtsnoeren vast te stellen voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens in Nederland, en door organisaties een kader te bieden om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

Zo kunnen AVG en Gegevensbeveiliging uw bedrijf helpen

Zowel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) als gegevensbeveiliging zijn cruciale onderdelen van het moderne bedrijfsleven en de technologie, en ze werken samen om organisaties te helpen de privacy en persoonsgegevens van hun klanten of gebruikers te beschermen.

De AVG biedt een uitgebreid kader voor gegevensbescherming, met voorschriften en richtlijnen die organisaties moeten volgen om persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat het verkrijgen van toestemming van personen voordat hun persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt, het op verzoek verlenen van toegang tot persoonsgegevens en het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

Gegevensbeveiliging, aan de andere kant, omvat het gebruik van verschillende technologieën, beleid en procedures om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal of corruptie. Dit omvat encryptie, toegangscontrole, firewalls en andere technische oplossingen, maar ook beleid en procedures voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van gegevens, en plannen om op incidenten te reageren die aangeven hoe inbreuken op gegevens en andere beveiligingsincidenten worden aangepakt.

Samen helpen de AVG en gegevensbeveiliging bedrijven om vertrouwen op te bouwen bij hun klanten of gebruikers en om gevoelige gegevens te beschermen tegen een groot aantal potentiële bedreigingen, waaronder cyberaanvallen, hacken, diefstal en natuurrampen. Door uitgebreide gegevensbeschermingsmaatregelen te implementeren, kunnen bedrijven laten zien dat zij zich inzetten voor de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van hun klanten of gebruikers, en kunnen zij zich onderscheiden van concurrenten die gegevensbeveiliging en privacy niet serieus nemen.

Bovendien kunnen gegevensbeveiliging en naleving van de AVG bedrijven helpen dure boetes en sancties te vermijden die het gevolg kunnen zijn van niet-naleving, en kunnen ze helpen de reputatieschade te beperken die het gevolg kan zijn van een datalek of een ander beveiligingsincident. Al met al zijn zowel de AVG als gegevensbeveiliging essentiële onderdelen van moderne bedrijven en technologie, en werken ze samen om organisaties te helpen hun klanten of gebruikers te beschermen, vertrouwen op te bouwen en zich te onderscheiden van concurrenten.

AVG cursus en AVG certificeringen

Vanaf 25 mei 2018 is de wetgeving rond GDPR/AVG in werking gegaan. Het doel van de AVG (GDPR) is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De GDPR waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is. Deze wetgeving betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens strenger toezicht gaat houden op de AVG en ook daadwerkelijk zware straffen gaat uitdelen.

Naast de AVG is natuurlijk het veilig omgaan met informatie door medewerkers en het op tijd melden van mogelijke datalekken aan de Autoriteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het trainen van medewerkers binnen een organisatie m.b.t. gedrag en bewustwording om een datalek te voorkomen en dus ook te voldoen aan de AVG-richtlijn is nu mogelijk met drie e-learning modules:

Module 1 en 2 zijn geschikt voor (alle) medewerkers en aanvullend module 3 is geschikt voor leidinggevenden.

Voor elke aangeschafte AVG training heeft u 1 jaar toegang. 24 uur per dag, 7 dagen per week tot wel 365 dagen lang. Zo bepaalt u zelf wanneer en hoelang u leert voor de training. Komt het overdag even niet uit? De avond en nacht zijn voor u beschikbaar. Zelfs als u enkele weken op vakantie gaat, dan is dit geen probleem en pakt u het simpelweg na uw welverdiende vakantie weer op.

Geschiedenis van Gegevensbeveiliging en AVG

De geschiedenis van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en gegevensbeveiliging is nauw verbonden met de evolutie van de technologie en het toenemende gebruik van persoonsgegevens in het bedrijfsleven en het dagelijks leven. In het verleden was gegevensbeveiliging voor de meeste organisaties geen belangrijk punt van zorg, en veel organisaties werkten zonder noemenswaardige bescherming of waarborgen.

Nu het gebruik van technologie echter steeds algemener is geworden en de hoeveelheid door organisaties verzamelde en verwerkte persoonsgegevens exponentieel is toegenomen, is de behoefte aan gegevensbeveiliging en privacybescherming dringender geworden.

De eerste belangrijke wetgeving inzake gegevensbescherming was de gegevensbeschermingsrichtlijn van de Europese Unie, die in 1995 werd aangenomen. Deze wetgeving legde de basisbeginselen van gegevensbescherming vast, waaronder de noodzaak van geïnformeerde toestemming, het recht op toegang tot persoonsgegevens en de noodzaak van passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

In de loop der tijd is de regelgeving inzake gegevensbescherming steeds complexer en uitgebreider geworden, met de invoering van de GDPR in 2018 en de AVG in Nederland. Deze regelgeving bevat gedetailleerde vereisten voor gegevensbescherming en privacy, en heeft aanzienlijke gevolgen voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen, verwerken of opslaan.

Als reactie op deze regelgeving hebben organisaties een breed scala aan gegevensbeveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, waaronder encryptie, toegangscontroles en regelmatige beveiligingsbeoordelingen en -audits. Daarnaast hebben veel organisaties speciale teams voor gegevensbeveiliging en privacy opgericht en geïnvesteerd in gespecialiseerde opleidingen en certificeringen om de naleving van deze voorschriften te waarborgen.

De geschiedenis van AVG en gegevensbeveiliging weerspiegelt het toenemende belang van gegevensbescherming en privacy in de moderne wereld, en de voortdurende inspanningen van organisaties om persoonlijke gegevens te beschermen en vertrouwen op te bouwen bij hun klanten of gebruikers. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen en gegevens een cruciale troef blijven voor bedrijven, zal de behoefte aan effectieve gegevensbeveiliging en privacybescherming alleen maar belangrijker worden.

Waarom OEM Office Elearning Menu?

OEM Office Elearning Menu heeft jarenlange ervaring in het aanbieden van online cursussen en trainingen. Van Excel, Word en Outlook tot aan high professional ICT trainingen voor Cisco, AWS, CompTIA en meer. 

OEM is officieel Microsoft Partner, CertiPort Partner én EC-Council Partner. Met meer dan 1000 cursussen van meer dan 200 merken is ons aanbod geschikt voor elke PC-gebruiker. Of u nu beginnende PC-gebruiker bent die voor het eerst Word opstart, of een ICT professional bent die meer wilt weten over Data Security; OEM heeft de juiste cursus of training voor u. Mist u een training? Laat het ons weten en we kijken samen graag naar de opties.

Elke afgeronde cursus levert u een officieel certificaat van deelname op. Deze is persoonlijk en specifiek aan de cursist gericht. Elke Incompany training levert automatisch een certificaat van deelname op. Bij elke E-learning cursus dient u minimaal 70% van de praktijkopdrachten te hebben afgerond om een certificaat van deelname te ontvangen.

OEM - Learn to Work

Kies uit 1000+ trainingen en cursussen van 200+ merken voor uw persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. 

Een cursus Excel, cursus Word of zelfs een volledige cursus Office komt altijd van pas. We hebben dagelijks te maken met programma's van Microsoft en het bespaart u veel tijd om deze goed onder de knie te hebben.

Ook hebben we bij OEM Office Elearning Menu trainingen voor ICT professionals. Zo leert u omgaan met databases, servers, leert u programmeren of wordt u zelfs een gecertificeerd ethisch hacker. Leer alles online via E-learning, middels cursusboeken, Walk-in trainingen of via Incompany trainingen binnen het bedrijf waar u werkzaam bent.

Nóg meer kennis

Lees onze meest recente blogartikelen

Bekijk alles