De Meest Voordelige Opleider van Nederland
Award winning E-Learning & Gecertificeerde Trainers
Upgrade uw cv met een certificaat van deelname van OEM
SpringestMicrosoft PartnerEC-CouncilOfferte Aanvragen
0

Tip: we verzorgen onze trainingen tegenwoordig ook VirtueelTip: we verzorgen onze trainingen tegenwoordig ook VirtueelKlik hier voor meer informatie

Tip: we verzorgen onze trainingen tegenwoordig ook VirtueelTip: we verzorgen onze trainingen tegenwoordig ook VirtueelKlik hier voor meer informatie

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Officeelearningmenu.nl neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met [email protected].

 

Wie is Officeelearningmenu.nl

Officeelearningmenu.nl is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (1314 CH) Almere aan P. J. Oudweg 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52818837.

Officeelearningmenu.nl is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Officeelearningmenu.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Officeelearningmenu.nl uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Officeelearningmenu.nl persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Officeelearningmenu.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Officeelearningmenu.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Social media, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Marketing  
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: NAW-gegevens zijn, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Retargeting
Gegevens: NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Website  
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: 26 maanden
   
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Officeelearningmenu.nl heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Officeelearningmenu.nl over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kunt u  een verzoek hiertoe doen bij Officeelearningmenu.nl. U kunt verzoeken dat Officeelearningmenu.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Officeelearningmenu.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Officeelearningmenu.nl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Officeelearningmenu.nl te verkrijgen. Officeelearningmenu.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw  toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Officeelearningmenu.nl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Officeelearningmenu.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Officeelearningmenu.nl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Officeelearningmenu.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Officeelearningmenu.nl uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Officeelearningmenu.nl

Het kan zijn dat Officeelearningmenu.nl verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw  (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Officeelearningmenu.nl gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Officeelearningmenu.nl gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Officeelearningmenu.nl aan uw toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Officeelearningmenu.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Grahamhulsebos.nl worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Officeelearningmenu.nl worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Voor meer informatie zie het cookie statement op https://officeelearningmenu.nl.

 

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Officeelearningmenu.nl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Officeelearningmen.nl uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Informatie over onze organisatie en onze website

OEM Office Elearning Menu is een online trainingsplatform. Dit privacyregelment betreft de website van officeelearningmenu.nl (www.officeelearningmenu.nl). Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door officeelearningmenu.nl worden geëxploiteerd of beheerd ("websites van derden"). Dit reglement is uitsluitend van toepassing op de websites die door officeelearningmenu.nl worden geëxploiteerd en beheerd. officeelearningmenu.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacynormen van websites van derden.

Anonieme toegang voor bezoekers
U kunt toegang verkrijgen tot de homepage van onze website en onze site doornemen zonder uw persoonsgegevens bekend te maken.

Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Waar gebruiken wij cookies voor?

officeelearningmenu.nl gebruikt cookies die nodig zijn voor de juiste werking van onze website (om bijvoorbeeld te onthouden welke training u in uw winkelwagen heeft gedaan). We gebruiken geen cookies om persoonsgegevens op te slaan. Tevens gebruiken wij geen cookies tbv advertentiedoeleinden (wij tonen geen advertenties). In cookies opgeslagen niet-persoonlijke informatie wordt niet gekoppeld aan de persoonsgegevens van bepaalde personen. De volgende cookies worden door ons gebruikt:

Webwinkel cookie
Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat onze webwinkel functionaliteit juist werkt. Onder andere wordt op deze manier bijgehouden welke trainingen u in uw winkelwagen heeft geplaatst.

Cookies mbt inloggen
Deze cookie zorgt ervoor dat u ingelogd blijft op onze site. U kunt altijd desgewenst uitloggen waardoor deze cookie wordt verwijdert.

Performance cookie
Een technische cookie die de snelheid van de website voor u verbeterd.

Google Analytics cookie
Wij gebruikten Google Analytics om anonieme statistieken over onze websitebezoekers te verzamelen. U kunt hierbij denken aan het aantal bezoekers, welke pagina's zijn bezocht en dergelijke. Deze informatie is niet terug te leiden tot een individu. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend intern om ervoor te zorgen dat onze website optimaal blijft presteren en om ervoor te zorgen dat de website de juiste informatie bevat voor onze bezoekers en gebruikers.

Partner cookie
officeelearningmenu.nl werkt met een beperkt aantal partnerwebsites samen waarop het opleidingsaanbod van officeelearningmenu.nl wordt getoond. Wanneer u als bezoeker op onze website terecht komt via een link op de website van een van onze partners dan wordt er een cookie geplaatst. Deze cookie bevat alleen maar de informatie waaruit wij kunnen opmaken via welke partnersite u bij ons terecht bent gekomen (het id van de partner).

EU wetgeving mbt cookies
Per 08-06-2012 is er een nieuwe wetgeving van kracht geworden binnen de EU. Globaal verdeeld deze wet het gebruik van cookies in 2 categorieën:

Noodzakelijk voor juiste technische werking website
Cookies die nodig zijn voor de juiste technische werking van de website. In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en de opgeslagen gegevens kunnen niet worden gekoppeld worden aan een individu. Deze cookies mogen zonder expliciete toestemming van de websitebezoeker worden geplaatst.

Niet noodzakelijke cookies
Alle andere cookies die niet direct noodzakelijk zijn voor de technische werking van een website. Denk bijvoorbeeld aan cookies die het mogelijk maken specifiek op u afgestemde advertenties te tonen. Ook cookies die het mogelijk maken om (anonieme) statische gegevens over websitebezoekers te verzamelen vallen onder deze categorie. Een website moet voor dit type cookies expliciete toestemming vragen aan haar bezoekers.
officeelearningmenu.nl maakt vrijwel alleen gebruik van cookies van de eerste categorie met als enige uitzondering de Google Analytics cookie die het voor ons mogelijk maakt om anonieme statistieken mbt de bezoekers van onze website te verzamelen.

Verzameling en gebruik van door u verstrekte gegevens
Wanneer u via de website van oem-trainingen.nl vraagt over onze producten en diensten en/of wanneer u een training afneemt, wordt u gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. U moet zich bijvoorbeeld bij ons registreren om toegang te krijgen tot informatie die is voorbehouden aan leden. Wanneer u zich registreert, vraagt officeelearningmenu.nl u om uw naam en contactgegevens in te voeren. Vervolgens krijgt u een gebruikersnaam en een wachtwoord toegestuurd, waarmee u zich bij toekomstige bezoeken bij onze website kunt aanmelden.

OEM Office Elearning Menu kan besluiten uw accountgegevens en transactiehistorie te gebruiken ten behoeve van het genereren van rapportages en statistische overzichten met als doel het verder verbeteren van onze dienstverlening richting onze klanten. Deze informatie wordt uitsluitend intern gebruikt en zal nooit overhandigd worden aan een externe partij. Het aanbieden van producten en/of diensten per telefoon, gewone post of e-mail zal alleen gebeuren wanneer u zich expliciet heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

We verzamelen geen informatie over onze bezoekers uit andere bronnen, zoals openbare archieven, openbare lichamen of particuliere instellingen.
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan de in deze privacyverklaring genoemde doelen.

Privacy online profielen van leden
U kunt zelf de privacyinstellingen van uw online profiel bij officeelearningmenu.nl bepalen. U kunt deze instellingen wijzigen vanuit uw profiel via Profiel > Privacy. Standaard is uw profiel alleen in te zien voor andere leden van officeelearningmenu.nl en worden privacy gevoelige contactgegevens niet getoond. oem-trainingen.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen wanneer u als gebruiker deze privacyinstellingen aanpast met als gevolg dat meer informatie publiekelijk inzichtelijk is.

Openbaarmaking en gegevensbeveiliging
We geven uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties.

Geheimhouding/beveiliging
Wij bieden bezoekers van onze website de keuze om gebruik te maken van een beveiligde transmissiemethode (SSL) om ons hun persoonsgegevens te sturen. Wat betreft beveiliging hebben we beleidslijnen en regels opgesteld en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die we beheren te beschermen tegen:

toegang door onbevoegden
onjuist gebruik of openbaarmaking
wijziging zonder toestemming
ongeoorloofde vernietiging of onbedoeld verlies

Al onze werknemers en gegevensverwerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers te eerbiedigen.

Wij garanderen dat uw persoonsgegevens niet zullen worden bekend gemaakt aan overheidsdiensten en instellingen, tenzij het volgens de wet of andere bepalingen is vereist.

Toegang tot uw persoonsgegevens
U kunt ons per e-mail vragen of en zo ja welke persoonsgegevens we van u bewaren. Op uw per e-mail gedane verzoek leveren we u binnen een week een leesbare kopie van de persoonsgegevens die we van u bewaren, hoewel we u eerst om een identiteitsbewijs kunnen vragen. Het staat u vrij om bezwaar te maken tegen de gegevens die we van u bewaren en u kunt ons, indien nodig, verzoeken om de gegevens:

    te wissen
    te corrigeren of te wijzigen
    aan te vullen

Conformiteit aan privacywetgeving
officeelearningmenu.nl conformeert zich aan de wet bescherming persoonsgegevens.

Vragen op het gebied van privacy
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen.

Zelf regelen

Volg je bestelling

Voor alle overige vragen

Bel ons (Lokaal tarief)

ma t/m do 09.00 - 17.30 uur
za t/m zo gesloten

+31 36 760 1019

E-mail

Antwoord binnen 2 werkdagen

E-mail ons

Social media

Antwoord binnen 1 werkdag

8.7Review LogoWij scoren een 8.7 op Springest

OEM Office Elearning Menu

P. J. Oudweg 4
1314 CH Almere
Nederland Bekijk op Google Maps

NL001592903B61
52818837
NL57INGB0006070903

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »