Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Prijs
Merken

Security trainingen

Bestel nu de beste Security trainingen online. Leer alles over Security en start vandaag nog. Wilt u meer informatie? Onder de producten staat alles uitgelegd.

Sorteren op

62 Trainingen

62 Trainingen

Security Training

 • Type training: E-learning (online)
 • Taal: Engels
 • Online toegang: 24/7, 365 dagen na activatie
 • Interactieve multimedia lessen met video, audio en ondertiteling
 • Video's van maximaal 3-10 minuten, te bekijken in uw eigen tempo
 • Praktische oefeningen met real-time analyse van de acties en resultaten
 • Flexibel beheer met voortgangsrapportage
 • Per specifiek onderwerp een les bekijken
 • Uw antwoorden worden direct geëvalueerd
 • De software vertelt u precies waar uw eventuele fouten liggen
 • Mogelijkheid om een opdracht (onbeperkt) te herhalen
 • Oplossingsvideo's bekijken
 • Security Certificeringen
 • Tips & Tricks
 • Examen Quiz
 • MeasureUp Examensimulatie (150+ vragen)
 • LiveLabs (indien beschikbaar)
 • Award Winning E-learning
 • Volledige training voor het officiële Examen
 • Gebruikersvriendelijke omgeving
 • Inclusief Online Docent (via e-mail en chat)
 • Inclusief Certificaat van Deelname

Wat is Security?

Beveiliging in IT heeft betrekking op de bescherming van computersystemen, netwerken en gevoelige gegevens tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, vernietiging of andere kwaadwillige handelingen. IT-beveiliging is erop gericht de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van digitale activa te handhaven en het risico van cyberdreigingen en -aanvallen tot een minimum te beperken.

IT-beveiliging omvat verschillende technologieën, processen en beleidsmaatregelen om computersystemen en gegevens te beschermen tegen potentiële bedreigingen. Enkele van de gemeenschappelijke gebieden van IT-beveiliging zijn netwerkbeveiliging, endpointbeveiliging, identiteits- en toegangsbeheer, applicatiebeveiliging, gegevensbeveiliging, cloudbeveiliging, en rampenherstel en bedrijfscontinuïteitsplanning.

Effectieve IT-beveiliging vereist een combinatie van technologische oplossingen, zoals firewalls, inbraakdetectie- en preventiesystemen, antivirussoftware en encryptie, alsmede passend beveiligingsbeleid en -procedures, opleiding en training van gebruikers, en regelmatige beveiligingsbeoordelingen en -audits.

Het belang van IT-beveiliging is de laatste jaren toegenomen, aangezien cyberdreigingen steeds geraffineerder en frequenter zijn geworden. Een succesvolle cyberaanval kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen, reputatieschade, juridische aansprakelijkheid en zelfs het in gevaar brengen van de nationale veiligheid.

Daarom is IT-beveiliging essentieel om gevoelige informatie te beschermen, de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, te voldoen aan regelgeving en normen en het vertrouwen en de loyaliteit van de klant te behouden.

Waarom Security?

IT-beveiliging is om vele redenen belangrijk. Ten eerste helpt zij gevoelige informatie te beschermen, waaronder persoonsgegevens, financiële gegevens en intellectuele eigendom. Het helpt ook de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT-systemen en -netwerken te garanderen, die essentieel zijn voor het goed functioneren van bedrijven.

Bovendien helpt IT-beveiliging bij het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot systemen en netwerken, waardoor het risico van gegevensinbreuken, cyberaanvallen en andere kwaadaardige activiteiten afneemt. Dit is bijzonder belangrijk in de wereld van vandaag, waar cyberdreigingen steeds geraffineerder worden en steeds meer voorkomen.

Uiteindelijk is een sterke beveiligingshouding essentieel voor elke organisatie die afhankelijk is van IT-systemen en -netwerken, omdat deze helpt de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens en informatie te handhaven.

Hoe werkt Security?

Beveiliging in IT is het proces van bescherming van computersystemen en netwerken tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, schade en andere beveiligingsrisico's. Hierbij worden verschillende technologieën, hulpmiddelen en praktijken gebruikt om computersystemen en netwerken te beveiligen.

De eerste stap in IT-beveiliging is het identificeren van potentiële beveiligingsrisico's. Dit gebeurt door middel van beveiligingsbeoordelingen en audits. Dit gebeurt door middel van beveiligingsbeoordelingen en audits, waarmee potentiële beveiligingsrisico's en kwetsbaarheden in de computersystemen en -netwerken kunnen worden vastgesteld. Zodra de risico's zijn geïdentificeerd, kunnen beveiligingsmaatregelen worden genomen om beveiligingsincidenten te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Enkele van de belangrijkste beveiligingsmaatregelen die bij IT-beveiliging worden gebruikt zijn firewalls, inbraakdetectiesystemen, antivirussoftware, toegangscontroles en encryptie. Firewalls worden gebruikt om ongeoorloofde toegang tot computersystemen en netwerken te blokkeren, terwijl inbraakdetectiesystemen worden gebruikt om verdachte activiteiten op te sporen en beveiligingspersoneel te waarschuwen voor potentiële bedreigingen. Antivirussoftware wordt gebruikt ter bescherming tegen malware en andere kwaadaardige software, en toegangscontroles worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers toegang hebben tot gevoelige gegevens en systemen. Encryptie wordt gebruikt om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, door ze om te zetten in een onleesbaar formaat.

Het doel van IT-beveiliging is het creëren van een veilige computeromgeving die gegevens en systemen beschermt tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, beschadiging en andere veiligheidsrisico's. Dit gebeurt door middel van een combinatie van technologieën. Dit gebeurt door een combinatie van technologieën, hulpmiddelen en praktijken die zijn ontworpen om beveiligingsincidenten te voorkomen, op te sporen en erop te reageren.

10 voordelen van Security

 1. Beschermt gevoelige informatie: IT-beveiliging helpt gevoelige informatie zoals klantgegevens, financiële informatie en bedrijfseigen gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal of misbruik.
 2. Vermindert veiligheidsrisico's: Effectieve beveiligingsmaatregelen kunnen helpen om beveiligingsrisico's zoals cyberaanvallen, virussen en malware die een bedrijf schade kunnen berokkenen, te beperken.
 3. Handhaaft de bedrijfscontinuïteit: IT-beveiliging helpt de bedrijfscontinuïteit te handhaven door bescherming te bieden tegen gegevensverlies, systeemuitval en andere bedreigingen die de activiteiten kunnen verstoren.
 4. Voldoet aan regelgeving: IT-beveiligingsmaatregelen kunnen bedrijven helpen om te voldoen aan regelgeving en normen, zoals GDPR, HIPAA en PCI-DSS, waarvoor specifieke beveiligingsprotocollen en -maatregelen kunnen worden geïmplementeerd.
 5. Versterkt het vertrouwen van de klant: Een bedrijf met robuuste IT-beveiligingsmaatregelen kan het vertrouwen van de klant in het bedrijf, zijn diensten en zijn producten vergroten.
 6. Beschermt de reputatie van het bedrijf: IT-beveiliging helpt de reputatie van een bedrijf te beschermen door ervoor te zorgen dat datalekken, beveiligingsincidenten en andere bedreigingen zich niet voordoen of snel en doeltreffend worden beperkt.
 7. Kostenbesparingen: Door beveiligingsincidenten te voorkomen en downtime te minimaliseren, kan beveiliging in IT een bedrijf helpen kosten te besparen in verband met productiviteitsverlies, systeemreparaties en gegevensherstel.
 8. Concurrentievoordeel: Bedrijven met sterke IT-beveiligingsmaatregelen kunnen een concurrentievoordeel behalen door hun klanten een hoger niveau van beveiliging en bescherming van hun informatie te bieden.
 9. Verbeterde productiviteit: Effectieve beveiligingsmaatregelen kunnen de productiviteit helpen verbeteren door de uitvaltijd te beperken, beveiligingsincidenten te voorkomen en werknemers in staat te stellen zich op hun werk te concentreren zonder zich zorgen te hoeven maken over beveiligingsrisico's.
 10. Gemoedsrust: Beveiliging in IT zorgt voor gemoedsrust bij bedrijfseigenaren en managers, in de wetenschap dat de gevoelige gegevens en activiteiten van hun bedrijf beschermd zijn tegen potentiële bedreigingen en risico's.

Zo kan Security uw bedrijf helpen

IT-beveiliging kan bedrijven op verschillende manieren helpen. Een van de belangrijkste voordelen is dat gevoelige en vertrouwelijke informatie wordt beschermd tegen toegang of diefstal door onbevoegden, wat kan leiden tot ernstige financiële en reputatieschade. Beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, antivirussoftware en inbraakdetectiesystemen kunnen bedreigingen opsporen en voorkomen voordat ze schade veroorzaken.

Bovendien kan de implementatie van sterke beveiligingspraktijken het vertrouwen en de loyaliteit van klanten verbeteren. Klanten zullen eerder zaken doen met bedrijven die beveiliging serieus nemen en hun gegevens beschermen. Dit kan resulteren in een grotere klantenbinding en positieve mond-tot-mondreclame.

Beveiliging in IT kan ook de productiviteit en efficiëntie binnen een organisatie verhogen. Door het risico op cyberaanvallen te verminderen, kunnen werknemers zich op hun werk concentreren in plaats van zich zorgen te maken over beveiligingsproblemen. Bovendien kunnen IT-beveiligingsmaatregelen zoals netwerkbewaking en activabeheer het algemene beheer van IT-systemen verbeteren en de downtime als gevolg van beveiligingsincidenten verminderen.

Een ander belangrijk voordeel van IT-beveiliging is de naleving van wettelijke voorschriften. Bedrijven die omgaan met gevoelige gegevens moeten voldoen aan verschillende voorschriften, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Het implementeren van de juiste IT-beveiligingsmaatregelen kan ervoor zorgen dat aan deze voorschriften wordt voldaan, waardoor potentiële juridische en financiële gevolgen worden voorkomen.

Kortom, de implementatie van IT-beveiligingsmaatregelen kan gevoelige gegevens beschermen, het vertrouwen en de loyaliteit van klanten verbeteren, de productiviteit en efficiëntie verhogen, het algemene IT-beheer verbeteren en de naleving van wettelijke voorschriften waarborgen.

Het implementeren van beveiliging in IT kan bedrijven verschillende voordelen opleveren, waaronder:

 • Bescherming van waardevolle activa: IT-beveiligingsmaatregelen beschermen de gevoelige gegevens en intellectuele eigendommen van een bedrijf tegen cyberdreigingen, waardoor ze worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging.
 • Voldoen aan wettelijke vereisten: Veel bedrijfstakken, zoals de financiële sector, de gezondheidszorg en de overheid, hebben voorschriften en normen die specifieke beveiligingsmaatregelen voorschrijven. IT-beveiliging helpt bedrijven aan deze eisen te voldoen en hoge boetes of juridische stappen te voorkomen.
 • Meer vertrouwen bij klanten en belanghebbenden: Met beveiliging kunnen bedrijven hun klanten en belanghebbenden verzekeren dat zij zich inzetten voor de bescherming van hun informatie en activa, en zo vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwen.
 • Beperking van bedrijfsrisico's: IT-beveiliging kan bedrijfsrisico's zoals financiële verliezen, reputatieschade of operationele storingen als gevolg van cyberaanvallen, natuurrampen of menselijke fouten helpen beperken.
 • Verbeterde systeemprestaties: IT-beveiligingsmaatregelen kunnen cyberdreigingen voorkomen, het risico van systeemuitval of -onderbrekingen verminderen en de integriteit van het netwerk en de infrastructuur handhaven, wat resulteert in een efficiëntere en betrouwbaardere IT-omgeving.
 • Preventie van datalekken: De implementatie van robuuste beveiligingsprotocollen, waaronder toegangscontroles, encryptie en firewalls, kan inbreuken op gegevens voorkomen en de kans op aanzienlijke financiële verliezen en reputatieschade beperken.
 • Hogere productiviteit van werknemers: Een veilige IT-omgeving zorgt ervoor dat werknemers zonder onderbreking of uitvaltijd kunnen werken, waardoor de productiviteit toeneemt en de frustratie afneemt.
 • Bescherming tegen cyberdreigingen: IT-beveiligingsmaatregelen zoals antivirussoftware, inbraakdetectiesystemen en firewalls kunnen kwaadaardige software, phishing-aanvallen en andere cyberdreigingen opsporen en voorkomen.
 • Vroegtijdige opsporing van kwetsbaarheden: Met regelmatige beveiligingsbeoordelingen, penetratietests en audits kunnen potentiële kwetsbaarheden worden opgespoord en aangepakt, zodat ze niet door cybercriminelen kunnen worden uitgebuit.
 • Concurrentievoordeel: Een bedrijf dat kan aantonen dat het zich inzet voor IT-beveiliging kan een concurrentievoordeel behalen door klanten aan te trekken die veiligheid en bescherming tegen cyberdreigingen hoog in het vaandel hebben staan.

Security training

Een training in IT-beveiliging kan personen de nodige vaardigheden en kennis verschaffen om computersystemen en netwerken te beveiligen tegen verschillende cyberdreigingen. IT Security training kan een breed scala aan onderwerpen omvatten, waaronder risicobeheer, ethisch hacken, netwerkbeveiliging, digitaal forensisch onderzoek, cloud security en gegevensbescherming.

Training in IT-beveiliging kan in verschillende vormen worden gegeven, zoals lessen in persoon, online cursussen of studieprogramma's in eigen tempo. Persoonlijke lessen bieden het voordeel van interactie met trainers en andere studenten, terwijl online cursussen meer flexibiliteit bieden wat betreft timing en locatie. Zelfstudieprogramma's zijn nuttig voor degenen die liever in hun eigen tijd en in hun eigen tempo werken.

Veel trainingsprogramma's in IT Security bieden certificeringen aan, die een erkend certificaat kunnen bieden om iemands kennis en vaardigheden op dit gebied te valideren. Enkele populaire IT Security certificeringen zijn Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), CompTIA Security+, en Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security.

Naast het behalen van een ICT certificering kan het volgen van een Security training mensen de vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om een baan in het vakgebied te krijgen. Er is veel vraag naar IT-beveiligers, omdat cyberaanvallen steeds vaker voorkomen en bedrijven hun gevoelige gegevens moeten beschermen. Banen in IT Security omvatten rollen als Security Analyst, Information Security Officer, Network Security Engineer, en Cybersecurity Consultant.

Security certificeringen

Er is een breed scala aan certificeringen beschikbaar op het gebied van IT-beveiliging. Hier zijn enkele van de meest populaire en algemeen erkende:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP): De CISSP certificering wordt verstrekt door het International Information System Security Certification Consortium (ISC)² en is bedoeld voor IT-beveiligingsprofessionals die hun vaardigheden en kennis op een groot aantal beveiligingsgerelateerde gebieden willen valideren.
 • Certified Ethical Hacker (CEH): De CEH certificering wordt verstrekt door de International Council of E-Commerce Consultants (EC-Council) en is bedoeld om personen te certificeren op het gebied van ethisch hacken en penetratietesten.
 • CompTIA Security+: Deze certificering wordt verstrekt door de Computing Technology Industry Association (CompTIA) en is bedoeld om de basisbeveiligingsvaardigheden van IT-professionals te certificeren.
 • Certified Information Security Manager (CISM): Deze certificering wordt verstrekt door de Information Systems Audit and Control Association (ISACA) en is bedoeld om de vaardigheden te certificeren van IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor het beheren, ontwerpen en beoordelen van informatiebeveiligingsprogramma's.
 • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC): Deze certificering wordt ook verstrekt door ISACA en is bedoeld om de vaardigheden te certificeren van IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor het identificeren en beheren van IT- en bedrijfsrisico's.
 • Certified Cloud Security Professional (CCSP): deze certificering wordt verstrekt door (ISC)² en is bedoeld om de vaardigheden te certificeren van IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, implementeren en beheren van cloudbeveiliging.
 • GIAC Security Essentials (GSEC): Deze certificering wordt verstrekt door de Global Information Assurance Certification (GIAC) en is bedoeld om de vaardigheden van IT-professionals op het gebied van informatiebeveiliging te certificeren.
 • Offensive Security Certified Professional (OSCP): Deze certificering wordt verstrekt door Offensive Security en is bedoeld om de vaardigheden van IT-professionals op het gebied van penetratietests te certificeren.
 • Certified Information Privacy Professional (CIPP): Deze certificering wordt verstrekt door de International Association of Privacy Professionals (IAPP) en is bedoeld om de vaardigheden van IT-professionals op het gebied van privacywetgeving en -regelgeving te certificeren.
 • Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP): Deze certificering wordt verstrekt door (ISC)² en is bedoeld om de vaardigheden te certificeren van IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en implementatie van veilige software.

Deze ICT certificeringen kunnen IT-professionals helpen hun carrière op het gebied van IT-beveiliging vooruit te helpen en hun kennis en vaardigheden aan potentiële werkgevers aan te tonen.

Banen en carrière-gerelateerde Security certificeringen

Het gebied van IT-beveiliging groeit voortdurend en er zijn veel vacatures beschikbaar voor personen met de juiste vaardigheden en kwalificaties. Enkele van de meest voorkomende functietitels in IT-beveiliging zijn:

 • Information Security Analyst: Verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van het beleid en de procedures voor informatiebeveiliging van een organisatie.
 • Cybersecurity Specialist: Richt zich op het voorkomen en beperken van cyberdreigingen voor de systemen en netwerken van een organisatie.
 • Security Engineer: Ontwerpt en implementeert beveiligingssystemen en -software om de gegevens en netwerken van een organisatie te beschermen.
 • Security Consultant: geeft advies en begeleiding aan organisaties over de beste beveiligingspraktijken en hoe deze te implementeren.
 • Security Architect: Ontwikkelt en implementeert de beveiligingsarchitectuur van een organisatie, inclusief beleid, normen en procedures.
 • Penetration Tester: Test de systemen en netwerken van een organisatie op kwetsbaarheden en zwakheden om potentiële bedreigingen te identificeren.
 • Cryptographer: Ontwikkelt en implementeert encryptie-algoritmen en -technieken om gevoelige gegevens te beschermen.
 • Security Auditor: Voert audits uit van de beveiligingssystemen en het beleid van een organisatie om de naleving van voorschriften en beste praktijken te waarborgen.
 • Security Operations Center (SOC) Analyst: Bewaakt de systemen en netwerken van een organisatie op potentiële beveiligingsrisico's en reageert op incidenten wanneer deze zich voordoen.
 • Chief Information Security Officer (CISO): Verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene beveiligingsstrategie van een organisatie en ervoor zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd en gehandhaafd.

Voor veel van deze functies zijn specifieke IT-beveiligingscertificaten of -kwalificaties vereist, zoals de Certified Information Systems Security Professional (CISSP) of Certified Ethical Hacker (CEH). Het salaris van IT-beveiligers kan sterk variëren, afhankelijk van de functie, kwalificaties en ervaring, maar over het algemeen zijn deze functies goed betaald en bieden ze mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

Geschiedenis van Security

IT-beveiliging heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de begindagen van de informatica. In de jaren zestig werden computersystemen vooral gebruikt voor overheids- en militaire toepassingen, en beveiliging was toen al een belangrijk punt van zorg. In die tijd was de toegang tot computersystemen beperkt tot slechts enkele personen die gemachtigd waren ze te gebruiken. Met het wijdverbreide gebruik van computersystemen in de jaren zeventig werd de behoefte aan betere beveiliging echter groter.

In de jaren tachtig begonnen computervirussen en andere kwaadaardige programma's op te duiken, waardoor nieuwe veiligheidsrisico's ontstonden die moesten worden aangepakt. Dit leidde tot de ontwikkeling van vroege antivirussoftware, en de eerste firewalls werden ontwikkeld om netwerken te beschermen. Naarmate het gebruik van internet in de jaren negentig toenam, ontstonden nieuwe beveiligingsproblemen, zoals hacken, identiteitsdiefstal en andere vormen van cybercriminaliteit.

Begin jaren 2000 werden nieuwe beveiligingsnormen ontwikkeld om de toenemende beveiligingsrisico's aan te pakken. De Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) werd in 2004 ingevoerd om creditcardgegevens te beschermen. De Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) werd in 1996 ingevoerd om de privacy van gezondheidsinformatie te beschermen. Andere normen, zoals ISO 27001 en NIST 800-53, werden ontwikkeld om richtlijnen te geven voor het beheer van informatiebeveiliging.

Tegenwoordig is IT-beveiliging belangrijker dan ooit, omdat cyberdreigingen zich blijven ontwikkelen en geavanceerder worden. Beveiligingsprofessionals beschermen computersystemen, netwerken en gegevens tegen bedreigingen zoals hacken, virussen en malware. Naarmate meer bedrijven hun activiteiten online verplaatsen, zal de behoefte aan sterke IT-beveiligingsmaatregelen alleen maar toenemen.

Waarom OEM Office Elearning Menu?

OEM Office Elearning Menu heeft jarenlange ervaring in het aanbieden van online cursussen en trainingen. Van Excel, Word en Outlook tot aan high professional ICT trainingen voor Cisco, AWS, CompTIA en meer. 

OEM is officieel Microsoft Partner, CertiPort Partner én EC-Council Partner. Met meer dan 1000 cursussen van meer dan 200 merken is ons aanbod geschikt voor elke PC-gebruiker. Of u nu beginnende PC-gebruiker bent die voor het eerst Word opstart, of een ICT professional bent die meer wilt weten over Data Security; OEM heeft de juiste cursus of training voor u. Mist u een training? Laat het ons weten en we kijken samen graag naar de opties.

Elke afgeronde cursus levert u een officieel certificaat van deelname op. Deze is persoonlijk en specifiek aan de cursist gericht. Elke Incompany training levert automatisch een certificaat van deelname op. Bij elke E-learning cursus dient u minimaal 70% van de praktijkopdrachten te hebben afgerond om een certificaat van deelname te ontvangen.

OEM - Learn to Work

Kies uit 1000+ trainingen en cursussen van 200+ merken voor uw persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. 

Een cursus Excel, cursus Word of zelfs een volledige cursus Office komt altijd van pas. We hebben dagelijks te maken met programma's van Microsoft en het bespaart u veel tijd om deze goed onder de knie te hebben.

Ook hebben we bij OEM Office Elearning Menu trainingen voor ICT professionals. Zo leert u omgaan met databases, servers, leert u programmeren of wordt u zelfs een gecertificeerd ethisch hacker. Leer alles online via E-learning, middels cursusboeken, Walk-in trainingen of via Incompany trainingen binnen het bedrijf waar u werkzaam bent.

Nóg meer kennis

Lees onze meest recente blogartikelen

Bekijk alles